Jump to content

FreshMind13

Members
 • Content Count

  189
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  5

FreshMind13 last won the day on December 2 2019

FreshMind13 had the most liked content!

Community Reputation

86 Excellent

1 Follower

About FreshMind13

 • Rank
  Mai Bin Gur Dekhe Neend Na Aavai

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ
 • Interests
  ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰਿ ॥
  ਭਉਕਹਿ ਆਗੈ ਬਦਨੁ ਪਸਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Recent Profile Visitors

921 profile views
 1. Huh? What kind of rumor is this? There is no doctored version of SGGS Ji. How is such a thing even possible? What? It is law in Punjab that only SGPC can print saroops. Again, where are these rumors coming from?
 2. The document is dated Magh Vadi 11/18 Magh - Nanakshahi 409, Bikrami 1934. Indeed this date matches: Magh Vadi 11 was also 18 Magh in that year. The English date for this Hukamnama is: Tuesday, January 29, 1878 C.E. Whoever typed up the Hukamnama gave the wrong year 1877 C.E. This also proves Nanakshahi Sammat was used in history and is not a modern invention.
 3. Yes, Gurbani is ਸੁਤੰਤਰ from any wordly grammer or poetry system. Ones who say that Gurbani is beyond Viyakaran, make a purely emotional statement without any backup. Everything that Waheguru does is perfect and under divine rules made by Waheguru. Similarly, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ too is constraint by not some worldly grammar rules but by the unique and divine grammatical rules. You are free to have your opinion, Guru Sahib knows best. For other readers, I'll be sharing a short article by Jathedar Joginder Singh Vedanti on Vyaakaran:
 4. There are different types of "Missionaries". 1. SGPC Missionary Colleges - Run by SGPC to train pracharaks. (Though, no one really refers to them as Missionaries) 2. Classical Missionaries - Respected in the Panth. Likes include Prof. Sahib Singh who did Teeka of Sri Guru Granth Sahib Ji and Dasam Baani. (They used to be called Missionaries, but they aren't anymore) ------- 3. Neo-missionaries - Whenever someone says someone is a "Missionary" today, it usually means this. They have been described well by @Sikhi4Ever
 5. No my point was that in Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaaj, Ashtpaddi refers to a Shabad that has 8 or more paddas. Here is an example of an Ashtpadi with 12 ਪਦੇ, made up of ਚਉਤੁਕੇ, and the ending one is a ਛੇਤੁਕਾ: ੴ ਸਤਿ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀ ਘਰੁ ੬ ॥ ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ ਸੁਨਹੁ ਜਨ ਕਥਾ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਅਚਰਜ ਸਭਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਮਸਕਾਰ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗੁਨ ਗਾਇ ਅਪਾਰ ॥ ਮਨ ਭੀਤਰਿ ਹੋਵੈ ਪਰਗਾਸੁ ॥ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਾਸੁ ॥੧॥ ਮਿਤਿ ਨਾਹੀ ਜਾ ਕਾ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥ ਸੋਭਾ ਤਾ ਕੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ॥ ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਜਾ ਕੇ ਗਨੇ ਨ ਜਾਹਿ ॥ ਸੋਗ ਹਰਖ ਦੁਹਹੂ ਮਹਿ ਨਾਹਿ ॥੨॥ ਅਨਿਕ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਦ ਧੁਨਿ ਕਰਹਿ ॥ ਅਨਿਕ ਮਹੇਸ ਬੈਸਿ ਧਿਆਨੁ ਧਰਹਿ ॥ ਅਨਿਕ ਪੁਰਖ ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ ॥ ਅਨਿਕ ਇੰਦ੍ਰ ਊਭੇ ਦਰਬਾਰ ॥੩॥ ਅਨਿਕ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਅਰੁ ਨੀਰ ॥ ਅਨਿਕ ਰਤਨ ਸਾਗਰ ਦਧਿ ਖੀਰ ॥ ਅਨਿਕ ਸੂਰ ਸਸੀਅਰ ਨਖਿਆਤਿ ॥ ਅਨਿਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ॥੪॥ ਅਨਿਕ ਬਸੁਧਾ ਅਨਿਕ ਕਾਮਧੇਨ ॥ ਅਨਿਕ ਪਾਰਜਾਤ ਅਨਿਕ ਮੁਖਿ ਬੇਨ ॥ ਅਨਿਕ ਅਕਾਸ ਅਨਿਕ ਪਾਤਾਲ ॥ ਅਨਿਕ ਮੁਖੀ ਜਪੀਐ ਗੋਪਾਲ ॥੫॥ ਅਨਿਕ ਸਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਪੁਰਾਨ ॥ ਅਨਿਕ ਜੁਗਤਿ ਹੋਵਤ ਬਖਿਆਨ ॥ ਅਨਿਕ ਸਰੋਤੇ ਸੁਨਹਿ ਨਿਧਾਨ ॥ ਸਰਬ ਜੀਅ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ॥੬॥ ਅਨਿਕ ਧਰਮ ਅਨਿਕ ਕੁਮੇਰ ॥ ਅਨਿਕ ਬਰਨ ਅਨਿਕ ਕਨਿਕ ਸੁਮੇਰ ॥ ਅਨਿਕ ਸੇਖ ਨਵਤਨ ਨਾਮੁ ਲੇਹਿ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਤੇਹਿ ॥੭॥ ਅਨਿਕ ਪੁਰੀਆ ਅਨਿਕ ਤਹ ਖੰਡ ॥ ਅਨਿਕ ਰੂਪ ਰੰਗ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥ ਅਨਿਕ ਬਨਾ ਅਨਿਕ ਫਲ ਮੂਲ ॥ ਆਪਹਿ ਸੂਖਮ ਆਪਹਿ ਅਸਥੂਲ ॥੮॥ ਅਨਿਕ ਜੁਗਾਦਿ ਦਿਨਸ ਅਰੁ ਰਾਤਿ ॥ ਅਨਿਕ ਪਰਲਉ ਅਨਿਕ ਉਤਪਾਤਿ ॥ ਅਨਿਕ ਜੀਅ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮਾਹਿ ॥ ਰਮਤ ਰਾਮ ਪੂਰਨ ਸ੍ਰਬ ਠਾਂਇ ॥੯॥ ਅਨਿਕ ਮਾਇਆ ਜਾ ਕੀ ਲਖੀ ਨ ਜਾਇ ॥ ਅਨਿਕ ਕਲਾ ਖੇਲੈ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥ ਅਨਿਕ ਧੁਨਿਤ ਲਲਿਤ ਸੰਗੀਤ ॥ ਅਨਿਕ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟੇ ਤਹ ਚੀਤ ॥੧੦॥ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਭਗਤ ਜਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਨ ਗਾਵਹਿ ਰੰਗਿ ॥ ਅਨਿਕ ਅਨਾਹਦ ਆਨੰਦ ਝੁਨਕਾਰ ॥ ਉਆ ਰਸ ਕਾ ਕਛੁ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰ ॥੧੧॥ ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ ਸਤਿ ਅਸਥਾਨੁ ॥ ਊਚ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਬਾਨੁ ॥ ਅਪੁਨਾ ਕੀਆ ਜਾਨਹਿ ਆਪਿ ॥ ਆਪੇ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਹਿਓ ਬਿਆਪਿ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਦਇਆਲ ॥ ਜਿਨਿ ਜਪਿਆ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ॥੧੨॥੧॥੨॥੨॥੩॥੭॥ (ਅੰਗ ੧੨੩੫)
 6. Research has already been done. In SGGS Ji, Ashtpadi can have 8, 9, 10, 11, etc paddas. Guru Sahib never used the word Naupadda, Daspada, etc. to label a Shabad. Otherwise, a whole new section in the Raag would need to be made just for Naupaddas Daspaddas etc. (this is just my theory)
 7. There was vidhi of reading mangal. Likhari would write mangal aligned to the right, and then the sirlekh would be left aligned and a few centimeters lower. To a person who blindly reads from left to right, they would not be aware of this, hence why it is claimed those birhs have mangal after sirlekh. In reality, learned paathis would read them first. Even in Sanskrit tradition, the manglacharan to avtaar is always written and read first. The modern printing presses screwed with this maryada and started centering the mangals and sirlekhs, which complicated the issue further.
 8. I blame the Chinese Government - The Chinese Communist Party accountable for this pandemic. Aside from people eating meat or whatever, it is the governments fault for silencing doctors and hiding numbers.
 9. As others have stated, Gurmantar from Guru Nanak Dev Ji is the one that will give you mukti. Other mantars and sadhus have reached, with intense bhagti to Karam Khand, but without Gurprasad, they did not reach Sachkhand until they came to the house of Guru Sahib.
 10. It is called Naam Abhyiaas for a reason! It is a exercise. Everyone has a different reaction, I have experienced this before.
 11. As far as I am aware, Santa Singh only printed the steeks. Someone else actually did the steek and Santa just printed under his name. I still have to verify this.
 12. I remember there was a Saakhi of Guru Sahib shutting down Langar? I forget the details, does anyone here know of it?
 13. ਗੁਰਮੁਖਿ ਰੋਮਿ ਰੋਮਿ ਹਰਿ ਧਿਆਵੈ ॥ The Gurmukh meditates on the Lord with every hair of his body.
×
×
 • Create New...

Important Information

Terms of Use