Jump to content
Sign in to follow this  
.- Prabhjot Singh -.

.. Concept Of Kaal Purakh In Sri Dasam Granth Sahib Ji ..

Recommended Posts

Balbir singh wrote

Pray Truth for all and say Satsriakaal!

Dear all and GPS Jee!

Please listen. Gurdev is begging for a favor from Durgaa.

ਦੁਰਗਾ ਅਬ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹਮ ਪਰ ਕੀਜੀਐ ॥ ਹੋ ਕਾਨ੍ਹਰ ਕੋ ਬਹੁ ਦਿਵਸ ਸੁ ਦੇਖਨ ਦੀਜੀਐ ॥੨੮੩॥

दुरगा अब इह किरपा हम पर कीजीऐ ॥ हो कान्हर को बहु दिवस सु देखन दीजीऐ ॥२८३॥

Mother Durga ! now be graceful to us so that on other days also we may get opportunity of meeting Krishna."283.

Balbir singh ji

You are expert in manipulations and distortion. You are picking a line and presenting it out of context.

The line you have written here is from krishna avtar. Krishna steals clothes of Gopis and teases them.

Gopis beg for their clothes. This line is from there.There is a dialogue between Krihna and Gopis

and this statement is of Gopis and not of Guru sahib.

Read below as i have given the context.

ਗੋਪੀ ਬਾਚ ॥

गोपी बाच ॥

Speech of the gopis:

ਅੜਿਲ ॥

अड़िल ॥

ARIL

ਧੰਨਿ ਚੰਡਿਕਾ ਮਾਤ ਹਮੈ ਬਰ ਦਯੋ ॥ ਧੰਨਿ ਦਯੋਸ ਹੈ ਆਜ ਕਾਨ੍ਹ ਹਮ ਮਿਤ ਭਯੋ ॥

धंनि चंडिका मात हमै बर दयो ॥ धंनि दयोस है आज कान्ह हम मित भयो ॥

Bravo to mother Durga, who bestowed this boon on us and bravo to this day today, in which Krishna has become our friend.

ਦੁਰਗਾ ਅਬ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹਮ ਪਰ ਕੀਜੀਐ ॥ ਹੋ ਕਾਨ੍ਹਰ ਕੋ ਬਹੁ ਦਿਵਸ ਸੁ ਦੇਖਨ ਦੀਜੀਐ ॥੨੮੩॥

दुरगा अब इह किरपा हम पर कीजीऐ ॥ हो कान्हर को बहु दिवस सु देखन दीजीऐ ॥२८३॥

Mother Durga ! now be graceful to us so that on other days also we may get opportunity of meeting Krishna."283.

ਗੋਪੀ ਬਾਚ ਦੇਵੀ ਜੂ ਸੋ ॥

गोपी बाच देवी जू सो ॥

Speech of the gopis addressed to the goddess:

You should be ashamed of your conduct. Go and indulge in propaganda somewhere else.

I have read Dasam Granth and your propaganda will not work here.You are no different from

those so called sikhs who misinterpret Dasam Granth sahib like this and say it is not written

by Guru sahib.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pray Truth for all and say Satsriakaal!

Dear all and GPS Jee!

'Go' is that is moving. Go is Sansaara. Go-Pee is the Jeev living in Sansaara. Gobind also as the Guru lived in Sansaara. So Gopee and Gobind are denoting the Same.

According to your expertise Durgsaah and Durgaa can be the same. Then why not Gopee and Gobind are the same?

Please listen. Gurdev is confirming it again.

ਦੁਰਗਾ ਪੁਜੰਤ ॥ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਮਹੰਤ ॥

दुरगा पुजंत ॥ नितप्रति महंत ॥

By worshiping Durgaa, every day grows higher.

Durgaa can only be Waheguru. Or do you think that Durgaa is somebody else?

Balbir Singh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gurfateh

Das is a sinner and not even a iota of Sikhi is there in him and all info provided in bookish and not practical so he should be forgiven by Sangat.

Anyway Dr Harbhajan Singh Ji also agree that Chandi is used as symbol for Akal only,(refer his reply to Jeona wala and inderj singh of kanpur about article on Kharag Singh)

Concept of creation does not exists in Sikhism but of manifestation does exists.

(੯੨੨-੬, ਰਾਮਕਲੀ, ਮ ੩)

ਏਹੁ ਵਿਸੁ ਸੰਸਾਰੁ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਏਹੁ ਹਰਿ ਕਾ ਰੂਪੁ ਹੈ ਹਰਿ ਰੂਪੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥

eaehu vis sansaar thum dhaekhadhae eaehu har kaa roop hai har roop nadharee aaeiaa ||

This whole world which you see is the image of the Lord; only the image of the Lord is seen.

________________________________________

6 Raamkalee Guru Amar Das

(Ang 922)

God is omni visible as in all.

In Japu Ji Sahib, Guru of Guru Nanak, manifests self in Parbati Mai also.

Again in Shri Guru Granth Sahib Ji.

(੧੧੯੦-੧੦, ਬਸੰਤੁ, ਮ ੧)

ਆਪੇ ਕਵਲਾ ਕੰਤੁ ਆਪਿ ॥

aapae kavalaa kanth aap ||

He Himself is Lakshmi, and He Himself is her husband.

________________________________________

10 Basant Guru Nanak Dev

(Ang 1190)

Problem is there in Sikhs as well as Hindus that they do not perceive Durga as Gurus have perceived so problem arises.

So coming to Shri Dasam Granth Sahib Ji.

ਕਹੂੰ ਦੇਵਬਾਨੀ ਕਹੂੰ ਸਾਰਦਾ ਭਵਾਨੀ ਕਹੂੰ ਮੰਗਲਾ ਮਿੜਾਨੀ ਕਹੂੰ ਸਿਆਮ ਕਹੂੰ ਸੇਤ ਹੋ ॥

Kahoon devbaanoo kahoon Saardaa Bhavaanoo kahoon Manglaa miraanookahoon siaam kahoon set ho||

Somewhere Thou art the divine speech, somewhere Sarada and Bhavani, somewhere Durga, the trampler of corpses, somewhere in black colour and somewhere in white colour.

________________________________________

Line 9

(Shri Akal Ustat Sahib)

ਕਾਲ ਤੁਹੀ ਕਾਲੀ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ਤੇਗ ਅਰੁ ਤੀਰ ॥ ਤੁਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀਤ ਕੀ ਆਜੁ ਤੁਹੀ ਜਗਬੀਰ ॥੫॥

Kaal tuhikaalituhiteg ar(u) teer|| Tuhinishaanijeet kiaaj(u) tuhijagheer||5||

Thou art the KAL (death), thou art the goddess Kali, Thou art the saber and arrow, Thou art the sign of victory today and Thou art the Hero of the world.5.

________________________________________

Line 10

This is ended by lines

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਉਸਤਤ ਪ੍ਰਿਥਮ ਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤੁ ਸੁਭਮ ਸਤੁ ॥

It(i) SriNaam Maalaa Puraane SriBhagautiustat pritham dhiaae samaaptam sat(u) subham sat(u)||

End of the first chapter entitled “The Praise of the Primal Power” in Shri Nam-Mala Purana.

________________________________________

(Shri Shaster Nam Mala Puran Sahib)

Some lines are quoted but better to read it to the full.

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ ॥

ੴ स्री वाहिगुरू जी की फतहि ॥

NO TRANSLATION YET

ਸ੍ਰੀ ਭਗੌਤੀ ਏ ਨਮ ॥

स्री भगौती ए नम ॥

NO TRANSLATION YET

ਅਥ ਪਖ੍ਯਾਨ ਚਰਿਤ੍ਰ ਲਿਖ੍ਯਤੇ ॥

अथ पख्यान चरित्र लिख्यते ॥

NO TRANSLATION YET

ਪਾਤਿਸਾਹੀ ੧੦ ॥

पातिसाही १० ॥

NO TRANSLATION YET

ਭੁਜੰਗ ਛੰਦ ॥

भुजंग छंद ॥

NO TRANSLATION YET

ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

त्वप्रसादि ॥

NO TRANSLATION YET

ਤੁਹੀ ਖੜਗਧਾਰਾ ਤੁਹੀ ਬਾਢਵਾਰੀ ॥ ਤੁਹੀ ਤੀਰ ਤਰਵਾਰ ਕਾਤੀ ਕਟਾਰੀ ॥ ਹਲਬੀ ਜੁਨਬੀ ਮਗਰਬੀ ਤੁਹੀ ਹੈ ॥ ਨਿਹਾਰੌ ਜਹਾ ਆਪੁ ਠਾਢੀ ਵਹੀ ਹੈ ॥੧॥

तुही खड़गधारा तुही बाढवारी ॥ तुही तीर तरवार काती कटारी ॥ हलबी जुनबी मगरबी तुही है ॥ निहारौ जहा आपु ठाढी वही है ॥१॥

NO TRANSLATION YET

ਤੁਹੀ ਜੋਗ ਮਾਯਾ ਤੁਸੀ ਬਾਕਬਾਨੀ ॥ ਤੁਹੀ ਆਪੁ ਰੂਪਾ ਤੁਹੀ ਸ੍ਰੀ ਭਵਾਨੀ ॥ ਤੁਹੀ ਬਿਸਨ ਤੂ ਬ੍ਰਹਮ ਤੂ ਰੁਦ੍ਰ ਰਾਜੈ ॥ ਤੁਹੀ ਬਿਸ੍ਵ ਮਾਤਾ ਸਦਾ ਜੈ ਬਿਰਾਜੈ ॥੨॥

तुही जोग माया तुसी बाकबानी ॥ तुही आपु रूपा तुही स्री भवानी ॥ तुही बिसन तू ब्रहम तू रुद्र राजै ॥ तुही बिस्व माता सदा जै बिराजै ॥२॥

NO TRANSLATION YET

ਤੁਹੀ ਦੇਵ ਤੂ ਦੈਤ ਤੈ ਜਛੁ ਉਪਾਏ ॥ ਤੁਹੀ ਤੁਰਕ ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਮੈ ਬਨਾਏ ॥ ਤੁਹੀ ਪੰਥ ਹ੍ਵੈ ਅਵਤਰੀ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਮਾਹੀ ॥ ਤੁਹੀ ਬਕ੍ਰਤ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਦੋ ਬਕਾਹੀ ॥੩॥

तुही देव तू दैत तै जछु उपाए ॥ तुही तुरक हिंदू जगत मै बनाए ॥ तुही पंथ ह्वै अवतरी स्रिसटि माही ॥ तुही बक्रत ते ब्रहम बादो बकाही ॥३॥

NO TRANSLATION YET

ਤੁਹੀ ਬਿਕ੍ਰਤ ਰੂਪਾ ਤੁਹੀ ਚਾਰੁ ਨੈਨਾ ॥ ਤੁਹੀ ਰੂਪ ਬਾਲਾ ਤੁਹੀ ਬਕ੍ਰ ਬੈਨਾ ॥ ਤੁਹੀ ਬਕ੍ਰ ਤੇ ਬੇਦ ਚਾਰੋ ਉਚਾਰੇ ॥ ਤੁਮੀ ਸੁੰਭ ਨੈਸੁੰਭ ਦਾਨੌ ਸੰਘਾਰੇ ॥੪॥

तुही बिक्रत रूपा तुही चारु नैना ॥ तुही रूप बाला तुही बक्र बैना ॥ तुही बक्र ते बेद चारो उचारे ॥ तुमी सु्मभ नैसु्मभ दानौ संघारे ॥४॥

NO TRANSLATION YET

ਜਗੈ ਜੰਗ ਤੋ ਸੌ ਭਜੈ ਭੂਪ ਭਾਰੀ ॥ ਬਧੇ ਛਾਡਿ ਬਾਨਾ ਕਢੀ ਬਾਢਵਾਰੀ ॥ ਤੂ ਨਰਸਿੰਘ ਹ੍ਵੈ ਕੈ ਹਿਰਾਨਾਛ ਮਾਰ੍ਯੋ ॥ ਤੁਮੀ ਦਾੜ ਪੈ ਭੂਮਿ ਕੋ ਭਾਰ ਧਾਰ੍ਯੋ ॥੫॥

जगै जंग तो सौ भजै भूप भारी ॥ बधे छाडि बाना कढी बाढवारी ॥ तू नरसिंघ ह्वै कै हिरानाछ मा्रयो ॥ तुमी दाड़ पै भूमि को भार धा्रयो ॥५॥

NO TRANSLATION YET

ਤੁਮੀ ਰਾਮ ਹ੍ਵੈ ਕੈ ਹਠੀ ਦੈਤ ਘਾਯੋ ॥ ਤੁਮੀ ਕ੍ਰਿਸਨ ਹ੍ਵੈ ਕੰਸ ਕੇਸੀ ਖਪਾਯੋ ॥ ਤੁਹੀ ਜਾਲਪਾ ਕਾਲਕਾ ਕੈ ਬਖਾਨੀ ॥ ਤੁਹੀ ਚੌਦਹੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ॥੬॥

तुमी राम ह्वै कै हठी दैत घायो ॥ तुमी क्रिसन ह्वै कंस केसी खपायो ॥ तुही जालपा कालका कै बखानी ॥ तुही चौदहूं लोक की राजधानी ॥६॥

NO TRANSLATION YET

ਤੁਹੀ ਕਾਲ ਕੀ ਰਾਤ੍ਰਿ ਹ੍ਵੈ ਕੈ ਬਿਹਾਰੈ ॥ ਤੁਹੀ ਆਦਿ ਉਪਾਵੈ ਤੁਹੀ ਅੰਤ ਮਾਰੈ ॥ ਤੁਹੀ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ੍ਵਰੀ ਕੈ ਬਖਾਨੀ ॥ ਤੁਹੀ ਚੌਦਹੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਆਪੁ ਰਾਨੀ ॥੭॥

तुही काल की रात्रि ह्वै कै बिहारै ॥ तुही आदि उपावै तुही अंत मारै ॥ तुही राज राजेस्वरी कै बखानी ॥ तुही चौदहूं लोक की आपु रानी ॥७॥

NO TRANSLATION YET

ਤੁਮੈ ਲੋਗ ਉਗ੍ਰਾ ਅਤਿਉਗ੍ਰਾ ਬਖਾਨੈ ॥ ਤੁਮੈ ਅਦ੍ਰਜਾ ਬ੍ਯਾਸ ਬਾਨੀ ਪਛਾਨੈ ॥ ਤੁਮੀ ਸੇਸ ਕੀ ਆਪੁ ਸੇਜਾ ਬਨਾਈ ॥ ਤੁਹੀ ਕੇਸਰ ਬਾਹਨੀ ਕੈ ਕਹਾਈ ॥੮॥

तुमै लोग उग्रा अतिउग्रा बखानै ॥ तुमै अद्रजा ब्यास बानी पछानै ॥ तुमी सेस की आपु सेजा बनाई ॥ तुही केसर बाहनी कै कहाई ॥८॥

NO TRANSLATION YET

ਤੁਤੋ ਸਾਰ ਕੂਟਾਨ ਕਿਰਿ ਕੈ ਸੁਹਾਯੋ ॥ ਤੁਹੀ ਚੰਡ ਔ ਮੁੰਡ ਦਾਨੋ ਖਪਾਯੋ ॥ ਤੁਹੀ ਰਕਤ ਬੀਜਾਰਿ ਸੌ ਜੁਧ ਕੀਨੋ ॥ ਤੁਮੀ ਹਾਥ ਦੈ ਰਾਖਿ ਦੇਵੇ ਸੁ ਲੀਨੋ ॥੯॥

तुतो सार कूटान किरि कै सुहायो ॥ तुही चंड औ मुंड दानो खपायो ॥ तुही रकत बीजारि सौ जुध कीनो ॥ तुमी हाथ दै राखि देवे सु लीनो ॥९॥

NO TRANSLATION YET

ਤੁਮੀ ਮਹਿਕ ਦਾਨੋ ਬਡੇ ਕੋਪਿ ਘਾਯੋ ॥ ਤੂ ਧੂਮ੍ਰਾਛ ਜ੍ਵਾਲਾਛ ਕੀ ਸੌ ਜਰਾਯੋ ॥ ਤੁਮੀ ਕੌਚ ਬਕ੍ਰਤਾਪਨੇ ਤੇ ਉਚਾਰ੍ਯੋ ॥ ਬਿਡਾਲਾਛ ਔ ਚਿਛੁਰਾਛਸ ਬਿਡਾਰ੍ਯੋ ॥੧੦॥

तुमी महिक दानो बडे कोपि घायो ॥ तू धूम्राछ ज्वालाछ की सौ जरायो ॥ तुमी कौच बक्रतापने ते उचा्रयो ॥ बिडालाछ औ चिछुराछस बिडा्रयो ॥१०॥

NO TRANSLATION YET

ਤੁਮੀ ਡਹ ਡਹ ਕੈ ਡਵਰ ਕੋ ਬਜਾਯੋ ॥ ਤੁਹੀ ਕਹ ਕਹ ਕੈ ਹਸੀ ਜੁਧੁ ਪਾਯੋ ॥ ਤੁਹੀ ਅਸਟ ਅਸਟ ਹਾਥ ਮੈ ਅਸਤ੍ਰ ਧਾਰੇ ॥ ਅਜੈ ਜੈ ਕਿਤੇ ਕੇਸ ਹੂੰ ਤੇ ਪਛਾਰੇ ॥੧੧॥

तुमी डह डह कै डवर को बजायो ॥ तुही कह कह कै हसी जुधु पायो ॥ तुही असट असट हाथ मै असत्र धारे ॥ अजै जै किते केस हूं ते पछारे ॥११॥

NO TRANSLATION YET

ਜਯੰਤੀ ਤੁਹੀ ਮੰਗਲਾ ਰੂਪ ਕਾਲੀ ॥ ਕਪਾਲਨਿ ਤੁਹੀ ਹੈ ਤੁਹੀ ਭਦ੍ਰਕਾਲੀ ॥ ਦ੍ਰੁਗਾ ਤੂ ਛਿਮਾ ਤੂ ਸਿਵਾ ਰੂਪ ਤੋਰੋ ॥ ਤੁ ਧਾਤ੍ਰੀ ਸ੍ਵਾਹਾ ਨਮਸਕਾਰ ਮੋਰੋ ॥੧੨॥

जयंती तुही मंगला रूप काली ॥ कपालनि तुही है तुही भद्रकाली ॥ द्रुगा तू छिमा तू सिवा रूप तोरो ॥ तु धात्री स्वाहा नमसकार मोरो ॥१२॥

NO TRANSLATION YET

ਤੁਹੀ ਪ੍ਰਾਤ ਸੰਧ੍ਯਾ ਅਰੁਨ ਬਸਤ੍ਰ ਧਾਰੇ ॥ ਤੁਮੰ ਧ੍ਯਾਨ ਮੈ ਸੁਕਲ ਅੰਬਰ ਸੁ ਧਾਰੇ ॥ ਤੁਹੀ ਪੀਤ ਬਾਨਾ ਸਯੰਕਾਲ ਧਾਰ੍ਯੋ ॥ ਸਭੈ ਸਾਧੂਅਨ ਕੋ ਮਹਾ ਮੋਹ ਟਾਰ੍ਯੋ ॥੧੩॥

तुही प्रात संध्या अरुन बसत्र धारे ॥ तुमं ध्यान मै सुकल अमबर सु धारे ॥ तुही पीत बाना सयंकाल धा्रयो ॥ सभै साधूअन को महा मोह टा्रयो ॥१३॥

NO TRANSLATION YET

ਤੁਹੀ ਆਪ ਕੋ ਰਕਤ ਦੰਤਾ ਕਹੈ ਹੈ ॥ ਤੁਹੀ ਬਿਪ੍ਰ ਚਿੰਤਾਨ ਹੂੰ ਕੋ ਚਬੈ ਹੈ ॥ ਤੁਹੀ ਨੰਦ ਕੇ ਧਾਮ ਮੈ ਔਤਰੈਗੀ ॥ ਤੁ ਸਾਕੰ ਭਰੀ ਸਾਕ ਸੋ ਤਨ ਭਰੈਗੀ ॥੧੪॥

तुही आप को रकत दंता कहै है ॥ तुही बिप्र चिंतान हूं को चबै है ॥ तुही नंद के धाम मै औतरैगी ॥ तु साकं भरी साक सो तन भरैगी ॥१४॥

NO TRANSLATION YET

ਤੁ ਬੌਧਾ ਤੁਹੀ ਮਛ ਕੋ ਰੂਪ ਕੈ ਹੈ ॥ ਤੁਹੀ ਕਛ ਹ੍ਵੈ ਹੈ ਸਮੁੰਦ੍ਰਹਿ ਮਥੈ ਹੈ ॥ ਤੁਹੀ ਆਪੁ ਦਿਜ ਰਾਮ ਕੋ ਰੂਪ ਧਰਿ ਹੈ ॥ ਨਿਛਤ੍ਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਬਾਰ ਇਕੀਸ ਕਰਿ ਹੈ ॥੧੫॥

तु बौधा तुही मछ को रूप कै है ॥ तुही कछ ह्वै है समुंद्रहि मथै है ॥ तुही आपु दिज राम को रूप धरि है ॥ निछत्रा प्रिथी बार इकीस करि है ॥१५॥

NO TRANSLATION YET

ਤੁਹੀ ਆਪ ਕੌ ਨਿਹਕਲੰਕੀ ਬਨੈ ਹੈ ॥ ਸਭੈ ਹੀ ਮਲੇਛਾਨ ਕੋ ਨਾਸ ਕੈ ਹੈ ॥ ਮਾਇਯਾ ਜਾਨ ਚੇਰੋ ਮਯਾ ਮੋਹਿ ਕੀਜੈ ॥ ਚਹੌ ਚਿਤ ਮੈ ਜੋ ਵਹੈ ਮੋਹਿ ਦੀਜੈ ॥੧੬॥

तुही आप कौ निहकलंकी बनै है ॥ सभै ही मलेछान को नास कै है ॥ माइया जान चेरो मया मोहि कीजै ॥ चहौ चित मै जो वहै मोहि दीजै ॥१६॥

NO TRANSLATION YET

Energy/Shiv when manifests self into matter/Shakti by E=MC*C,E Energy, M matter and C is speed of light/planks constant. Energy manifests as matter. Atom is made up of nuclear elements like electron, proton and neutron, which are in turn made up of quarks. Which is nothing but vibration or form of energy as sound. So manifestation and not creation.

(Shri Charitropakhyan Sahib First)

When Sufi poets of medieval Hindi literature used symbol of Shiv Ji for Allah Subhan O Tala, No eye brow was raised.

But Sikhs, just after their British Master came, in order to ape them of protestantism not liking God being as form of Our Lady of Grace Mother Mary , as against Catholics, did there best to misinterpret Guru’s words to get rid of God being mentioned as female. While God is in both Gender.(Read whole part of Shri Akal Ustat, where Akal is addressed as Mahishasur Mardan/killer of buffalo demon, same is said in Shri Guru Granth Sahib Ji too).

ਜਿਹ ਜਿਹ ਬਿਧ ਮੈ ਲਖੇ ਤਮਾਸਾ ॥ ਚਾਹਤ ਤਿਨ ਕੋ ਕੀਯੋ ਪ੍ਰਕਾਸਾ ॥

जिह जिह बिध मै लखे तमासा ॥ चाहत तिन को कीयो प्रकासा ॥

The kinds of spectacles that I have seen, I want to enlighten (the world) about them.

ਜੋ ਜੋ ਜਨਮ ਪੂਰਬਲੇ ਹੇਰੇ ॥ ਕਹਿਹੋ ਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਤੇਰੇ ॥੪॥

जो जो जनम पूरबले हेरे ॥ कहिहो सु प्रभु पराक्रम तेरे ॥४॥

All the past lives that have peeped into, I shall speak about them with Thy Power.4.

ਸਰਬ ਕਾਲ ਹੈ ਪਿਤਾ ਅਪਾਰਾ ॥ ਦੇਬਿ ਕਾਲਿਕਾ ਮਾਤ ਹਮਾਰਾ ॥

सरब काल है पिता अपारा ॥ देबि कालिका मात हमारा ॥

He, my Lord is Father and Destroyer of all, the goddess Kalika is my mother.

ਮਨੂਆ ਗੁਰ ਮੁਰਿ ਮਨਸਾ ਮਾਈ ॥ ਜਿਨ ਮੋ ਕੋ ਸੁਭ ਕ੍ਰਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ॥੫॥

मनूआ गुर मुरि मनसा माई ॥ जिन मो को सुभ क्रिआ पड़्हाई ॥५॥

The mind is my Guru and the discriminating intellect, the Guru`s wife is my mother, who hath taught me all about good deeds.5.

(Last Chapter of Shri Bachitar Natak Sahib)

Which proves that Goddess, Vishnu, Brahma, Shiv all were the previous birth of Tenth Master only.

His Awastha/State of spirituality is much more higher then ours.

Term Bhagaouti is used for Akal worshipper in Shri Guru Granth Sahib Ji, where too term Panth is attributed to Akal Manifesting as Durga(which literally means difficult to reach)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vijaydeep singh ji wrote

Anyway Dr Harbhajan Singh Ji also agree that Chandi is used as symbol for Akal only,(refer his reply to Jeona wala and inderj singh of kanpur about article on Kharag Singh)

Chandi has multiple meanings in Dasam Granth. So it should be interpreted as per context of use.

At places it is used as Sri sahib whereas at other places it is sued as God and at some places is used for Durga.

The other verses you have quoted all stress on supremacy of akal purakh and not on any deity.

Guru sahib writes in bachitra natak

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

DOHRA

ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨ ਦੁਇ ਏਕ ਹੈ ਬਿਬ ਬਿਚਾਰ ਕਛੁ ਨਾਹਿ ॥

हरि हरि जन दुइ एक है बिब बिचार कछु नाहि ॥

The Lord and His devotees are one, there is no difference between them.

ਜਲ ਤੇ ਉਪਜਿ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੈ ਸਮਾਹਿ ॥੬੦॥

जल ते उपजि तरंग जिउ जल ही बिखै समाहि ॥६०॥

Just as the wave of water, arising in water, merges in water.60.

dasam Granth sahib

The above does not mean that we will start worshipping the creation of akal purakh.

Which proves that Goddess, Vishnu, Brahma, Shiv all were the previous birth of Tenth Master only.

Vijaydeep ji

I have heard this before also. Many says that Guru nanak dev ji is also an incarnation of vishnu. This is an insult to

our Gurus.

We go what is written by Guru sahib in Dasam Granth sahib. Guru sahib has written in his autobiography that

Akal purakh spoke to him as below

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਚ ਇਸ ਕੀਟ ਪ੍ਰਤਿ ॥

अकाल पुरख बाच इस कीट प्रति ॥

The Words of the Non-temporal Lord to this insect:

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

CHAUPAI

ਜਬ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਬਨਾਈ ॥ ਦਈਤ ਰਚੇ ਦੁਸਟ ਦੁਖਦਾਈ ॥

जब पहिले हम स्रिसटि बनाई ॥ दईत रचे दुसट दुखदाई ॥

When I created the world in the beginning, I created the ignominious and dreadful Daityas.

ਤੇ ਭੁਜ ਬਲ ਬਵਰੇ ਹ੍ਵੈ ਗਏ ॥ ਪੂਜਤ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਰਹਿ ਗਏ ॥੬॥

ते भुज बल बवरे ह्वै गए ॥ पूजत परम पुरख रहि गए ॥६॥

Who became mad with power and abandoned the worship of Supreme Purusha.6.

ਤੇ ਹਮ ਤਮਕਿ ਤਨਕ ਮੋ ਖਾਪੇ ॥ ਤਿਨ ਕੀ ਠਉਰ ਦੇਵਤਾ ਥਾਪੇ ॥

ते हम तमकि तनक मो खापे ॥ तिन की ठउर देवता थापे ॥

I destroyed them in no time and created gods in their place.

ਤੇ ਭੀ ਬਲਿ ਪੂਜਾ ਉਰਝਾਏ ॥ ਆਪਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕਹਾਏ ॥੭॥

ते भी बलि पूजा उरझाए ॥ आपन ही परमेसुर कहाए ॥७॥

They were also absorbed in the worship of power and called themselves Ominipotednt.7.

ਮਹਾਦੇਵ ਅਚੁੱਤ ਕਹਾਯੋ ॥ ਬਿਸਨ ਆਪ ਹੀ ਕੋ ਠਹਿਰਾਯੋ ॥

महादेव अचु्त कहायो ॥ बिसन आप ही को ठहिरायो ॥

Mahadeo (Shiva) was called Achyuta (blotless), Vishnu considered himself the Supreme.

ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਬਖਾਨਾ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਜਾਨਾ ॥੮॥

ब्रहमा आप पारब्रहम बखाना ॥ प्रभ को प्रभू न किनहूं जाना ॥८॥

Brahma called himself Para Brahman, none could comprehend the Lord.8.

ਤਬ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਭ ਅਸਟ ਬਨਾਏ ॥ ਸਾਖ ਨਮਿਤ ਦੇਬੇ ਠਹਿਰਾਏ ॥

तब साखी प्रभ असट बनाए ॥ साख नमित देबे ठहिराए ॥

Then I created eight Sakshis in order to give evidence of my Entity.

ਤੇ ਕਹੈ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ ਪੂਜਾ ॥ ਹਮ ਬਿਨ ਅਵਰੁ ਨ ਠਾਕੁਰੁ ਦੂਜਾ ॥੯॥

ते कहै करो हमारी पूजा ॥ हम बिन अवरु न ठाकुरु दूजा ॥९॥

But they considered themselves all in all and aasked the people to worship them.9.

ਪਰਮ ਤਤ ਕੋ ਜਿਨ ਨ ਪਛਾਨਾ ॥ ਤਿਨ ਕਰਿ ਈਸਰ ਤਿਨ ਕਹੁ ਮਾਨਾ ॥

परम तत को जिन न पछाना ॥ तिन करि ईसर तिन कहु माना ॥

Those who did not comprehend the Lord, they were considered as Ishvara.

Then further in the same section Guru sahib continues

ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕਿਨਹੂੰ ਨਹ ਪਾਯੋ ॥ ਬੈਰ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰ ਬਢਾਯੋ ॥

परम पुरख किनहूं नह पायो ॥ बैर बाद अहंकार बढायो ॥

None could realise the Supreme Lord, but instead spread strife, enmity and ego.

ਤਬ ਜੇ ਜੇ ਰਿਖਿ ਰਾਜ ਬਨਾਏ ॥ ਤਿਨ ਆਪਨ ਪੁਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤ ਚਲਾਏ ॥੧੭॥

तब जे जे रिखि राज बनाए ॥ तिन आपन पुन सिम्रित चलाए ॥१७॥

All the great rishis (sages), who were then created, produced their own Smritis.17.

ਜੇ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਨ ਕੇ ਭਏ ਅਨੁਰਾਗੀ ॥ ਤਿਨਿ ਤਿਨਿ ਕ੍ਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਤਿਆਗੀ ॥

जे सिम्रितन के भए अनुरागी ॥ तिनि तिनि क्रिआ ब्रहम की तिआगी ॥

All those who became followers of these smritis, they abandoned the path of the Lord.

ਜਿਨ ਮਨ ਹਰਿ ਚਰਨਨ ਠਹਿਰਾਯੋ ॥ ਸੋ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਨ ਕੇ ਰਾਹ ਨ ਆਯੋ ॥੧੮॥

जिन मन हरि चरनन ठहिरायो ॥ सो सिम्रितन के राह न आयो ॥१८॥

Those who devoted themselves to the Feet of the Lord, they did not adopt the path of the Smritis.18.

ਬ੍ਰਹਮਾ ਚਾਰ ਹੀ ਬੇਦ ਬਨਾਏ ॥ ਸਰਬ ਲੋਕ ਤਿਹ ਕਰਮ ਚਲਾਏ ॥

ब्रहमा चार ही बेद बनाए ॥ सरब लोक तिह करम चलाए ॥

Brahma composed all the four Vedas, all the people followed the injunctions contained in them.

ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਵ ਹਰਿ ਚਰਨਨ ਲਾਗੀ ॥ ਤੇ ਬੇਦਨ ਤੇ ਭਏ ਤਿਆਗੀ ॥੧੯॥

जिन की लिव हरि चरनन लागी ॥ ते बेदन ते भए तिआगी ॥१९॥

Those who were devoted to the Feet of the Lord, they abandoned the Vedas.19.

ਜਿਨ ਮਤਿ ਬੇਦ ਕਤੇਬਨ ਤਿਆਗੀ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਭਏ ਅਨੁਰਾਗੀ ॥

जिन मति बेद कतेबन तिआगी ॥ पारब्रहम के भए अनुरागी ॥

Those who abandoned the path of the Vedas and Katebs, they became the devotees of the Lord.

ਤਿਨ ਕੇ ਗੂੜ ਮਤਿ ਜੇ ਚਲਹੀ ॥ ਭਾਤਿ ਅਨੇਕ ਦੁਖਨ ਸੋ ਦਲਹੀ ॥੨੦॥

तिन के गूड़ मति जे चलही ॥ भाति अनेक दुखन सो दलही ॥२०॥

Whosoever follows their path, he crushes various types of sufferings.20.

ਜੇ ਜੇ ਸਹਿਤ ਜਾਤਨ ਸੰਦੇਹਿ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸੰਗਿ ਨ ਛੋਡਤ ਨੇਹ ॥

जे जे सहित जातन संदेहि ॥ प्रभ को संगि न छोडत नेह ॥

Those who consider the castes illusory, they do not abandon the love of the Lord.

ਤੇ ਤੇ ਪਰਮ ਪੁਰੀ ਕਹ ਜਾਹੀ ॥ ਤਿਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਅੰਤਰੁ ਕਛੁ ਨਾਹੀਂ ॥੨੧॥

ते ते परम पुरी कह जाही ॥ तिन हरि सिउ अंतरु कछु नाहीं ॥२१॥

When they leave the world, they go to the abode of the Lord, and there is no difference between them and the Lord.21.

-----

ਜੇ ਪ੍ਰਭੁ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਉਪਜਾਏ ॥ ਤਿਨ ਤਿਨ ਅਪਨੇ ਰਾਹ ਚਲਾਏ ॥

जे प्रभु परम पुरख उपजाए ॥ तिन तिन अपने राह चलाए ॥

All the great Purushas created by me started their own paths.

ਸਭ ਤੇ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਯੋ ॥ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਾਹੂੰ ਨ ਦ੍ਰਿੜਾਯੋ ॥੨੭॥

सभ ते अपना नामु जपायो ॥ सति नामु काहूं न द्रिड़ायो ॥२७॥

He caused all to utter his name and did not give True Name of the Lord with firmness to anyone.27.

ਸਭ ਅਪਨੀ ਅਪਨੀ ਉਰਝਾਨਾ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾਹੂ ਨ ਪਛਾਨਾ ॥

सभ अपनी अपनी उरझाना ॥ पारब्रहम काहू न पछाना ॥

Everyone placed his own interest first and foremost and did not comprehend the Supreme Brahman.

ਤਪ ਸਾਧਤ ਹਰਿ ਮੋਹਿ ਬੁਲਾਯੋ ॥ ਇਮ ਕਹਿ ਕੈ ਇਹ ਲੋਕ ਪਠਾਯੋ ॥੨੮॥

तप साधत हरि मोहि बुलायो ॥ इम कहि कै इह लोक पठायो ॥२८॥

When I was busy in the austere devotion, the Lord called me and sent me to this world with the following words.28.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਚ ॥

अकाल पुरख बाच ॥

The Word of the Non-Temporal Lord:

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

CHAUPAI

ਮੈ ਅਪਨਾ ਸੁਤ ਤੋਹਿ ਨਿਵਾਜਾ ॥ ਪੰਥ ਪ੍ਰਚੁਰ ਕਰਬੇ ਕਹੁ ਸਾਜਾ ॥

मै अपना सुत तोहि निवाजा ॥ पंथ प्रचुर करबे कहु साजा ॥

I have adopted you as my son and hath created you for the propagation of the path (Panth).

ਜਾਹਿ ਤਹਾਂ ਤੈ ਧਰਮੁ ਚਲਾਇ ॥ ਕਬੁਧਿ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਇ ॥੨੯॥

जाहि तहां तै धरमु चलाइ ॥ कबुधि करन ते लोक हटाइ ॥२९॥

You go therefore for the spread of Dharma (righteousness) and cause people to retrace their steps from evil actions".29.

Bachitra natak, Dasam Granth

The above is quite clear about conduct of these demigods in the eyes of Guru Gobind singh ji as revealed by akal purakh to Him.

There are countless other verses from Dasam Granth sahib which condemn concept of Avtarvad

in sikhism.

Krishan is shown using deceitful tactics against Kharag singh in war. He is shown as taking liquor with Arjun.

Do devtas who resort to such practices worth to be idolized? Dasam Granth exposes them in very negative way.

That is why it is under attack.

Let us stick to the message of guru sahibs as enshrined in the scriptures.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vijaydeep ji wrote

ਜਿਹ ਜਿਹ ਬਿਧ ਮੈ ਲਖੇ ਤਮਾਸਾ ॥ ਚਾਹਤ ਤਿਨ ਕੋ ਕੀਯੋ ਪ੍ਰਕਾਸਾ ॥

जिह जिह बिध मै लखे तमासा ॥ चाहत तिन को कीयो प्रकासा ॥

The kinds of spectacles that I have seen, I want to enlighten (the world) about them.

ਜੋ ਜੋ ਜਨਮ ਪੂਰਬਲੇ ਹੇਰੇ ॥ ਕਹਿਹੋ ਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਤੇਰੇ ॥੪॥

जो जो जनम पूरबले हेरे ॥ कहिहो सु प्रभु पराक्रम तेरे ॥४॥

All the past lives that have peeped into, I shall speak about them with Thy Power.4.

ਸਰਬ ਕਾਲ ਹੈ ਪਿਤਾ ਅਪਾਰਾ ॥ ਦੇਬਿ ਕਾਲਿਕਾ ਮਾਤ ਹਮਾਰਾ ॥

सरब काल है पिता अपारा ॥ देबि कालिका मात हमारा ॥

He, my Lord is Father and Destroyer of all, the goddess Kalika is my mother.

ਮਨੂਆ ਗੁਰ ਮੁਰਿ ਮਨਸਾ ਮਾਈ ॥ ਜਿਨ ਮੋ ਕੋ ਸੁਭ ਕ੍ਰਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ॥੫॥

मनूआ गुर मुरि मनसा माई ॥ जिन मो को सुभ क्रिआ पड़्हाई ॥५॥

The mind is my Guru and the discriminating intellect, the Guru`s wife is my mother, who hath taught me all about good deeds.5.

(Last Chapter of Shri Bachitar Natak Sahib)

This only shows that Guru sahib is telling us that he is going to write chandi charitra and chaubis avtar next. You forgot to mention another verse from there

taht goes

ਪਹਿਲੇ ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਬਨਾਯੋ ॥ ਨਖ ਸਿਖ ਤੇ ਕ੍ਰਮ ਭਾਖ ਸੁਨਾਯੋ ॥

पहिले चंडी चरित्र बनायो ॥ नख सिख ते क्रम भाख सुनायो ॥

The feats of goddess Chandi have been composed earlier, I have composed (the same) in strict order from top to toe.

Bachitra natak

The above means that others have written chandi charitra earlier also ( obviously ref to markandey purana) but he is going to alter these.

This only hsows that both works chandi charitra and chaubis avtar are from the pen of Guru sahib.

Guru sahib is referring to Sarab kal ( all encompassing Lord as his father). When he calls Lord his father, he will not call Goddess kalka as his mother.

God has no gender. So translator should correct the translation.Here Deb kalka means power of akal purakh and not devi kalka.

The point here is where is Durga mentioned as waheguru as claimed by Balbir singh? When i write Durga it means legend Durga of Hindu folklore.

Do you believe what he writes. You need to clarify that.

I will request you to keep in mind before you categorize these deities as equal to waheguru.

Guru sahib writes in dasam Granth that God does not take birth. So it is ignorance to consider

any devi , devta equivalent to God.

ਜੋਨਿ ਜਗਤ ਮੈ ਕਬਹੂੰ ਨ ਆਯਾ ॥

जोनि जगत मै कबहूं न आया ॥

Thou dost not take birth in the world;

ਯਾਤੇ ਸਭੋ ਅਜੋਨ ਬਤਾਯਾ ॥੧੩॥

याते सभो अजोन बताया ॥१३॥

Therefore all called Thee `Ajon` (Unborn).13

Chaubis avtar, Dasam Granth

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

CHAUPAI

ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਭ ਹੀ ਪਚਹਾਰੇ ॥

ब्रहमादिक सभ ही पचहारे ॥

Brahma and others have got tired in knowing Thy end;

ਬਿਸਨ ਮਹੇਸ੍ਵਰ ਕਉਨ ਬਿਚਾਰੇ ॥

बिसन महेस्वर कउन बिचारे ॥

Who are the helpless gods Vishnu and Shiva?

ਚੰਦ ਸੂਰ ਜਿਨਿ ਕਰੇ ਬਿਚਾਰਾ ॥

चंद सूर जिनि करे बिचारा ॥

The sun and moon also meditate on Thee;

ਤਾ ਤੇ ਜਨੀਯਤ ਹੈ ਕਰਤਾਰਾ ॥੧੪॥

ता ते जनीयत है करतारा ॥१४॥

Therefore Thou art known as the Creator.14.

Chaubis avtar, Dasam Granth

Share this post


Link to post
Share on other sites

In sikh thought akal Purakh is supreme. Devi devtas have Godly status in Hinduism. Their status

in sikhism is not same.

ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਮੂਲੁ ਹੈ ਮਾਇਆ

देवी देवा मूलु है माइआ ॥

Ḏevī ḏevā mūl hai mā▫i▫ā.

The source, the root, of the gods and goddesses is Maya.

ang 129

ਸੰਕਰਾ ਨਹੀ ਜਾਨਹਿ ਭੇਵ

संकरा नही जानहि भेव ॥

Sankrā nahī jānėh bẖev.

Shiva does not know His mystery.

ਖੋਜਤ ਹਾਰੇ ਦੇਵ ॥

खोजत हारे देव ॥

Kẖojaṯ hāre ḏev.

The gods gave grown weary of searching for Him.

ਦੇਵੀਆ ਨਹੀ ਜਾਨੈ ਮਰਮ ॥

देवीआ नही जानै मरम ॥

Ḏevī▫ā nahī jānai maram.

The goddesses do not know His mystery.

ਸਭ ਊਪਰਿ ਅਲਖ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ॥੨॥

सभ ऊपरि अलख पारब्रहम ॥२॥

Sabẖ ūpar alakẖ pārbarahm. ||2||

Above all is the unseen, Supreme Lord God. ||2||

ang 894

ਮਹਾ ਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੈ ॥

महा माई की पूजा करै ॥

Mahā mā▫ī kī pūjā karai.

One who worships the Great Goddess Maya

ਨਰ ਸੈ ਨਾਰਿ ਹੋਇ ਅਉਤਰੈ ॥੩॥

नर सै नारि होइ अउतरै ॥३॥

Nar sai nār ho▫e a▫uṯarai. ||3||

will be reincarnated as a woman, and not a man. ||3||

ਤੂ ਕਹੀਅਤ ਹੀ ਆਦਿ ਭਵਾਨੀ ॥

तू कहीअत ही आदि भवानी ॥

Ŧū kahī▫aṯ hī āḏ bẖavānī.

You are called the Primal Goddess.

ਮੁਕਤਿ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾ ਛਪਾਨੀ ॥੪॥

मुकति की बरीआ कहा छपानी ॥४॥

Mukaṯ kī barī▫ā kahā cẖẖapānī. ||4||

At the time of liberation, where will you hide then? ||4||

ang 874

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gurfateh

Well das is very weak in expressing the mental thoughts so all things have gone wrong for the understanding of the Sangat.

Why was not the first quote of Anand Sahib not understood ?

There is nothing in physical form, mental form or spiritual form other then Akal Purakh.

Guru was united with Akal, So not only 24 incarnations of Vishnu Ji(Which are different then one told in texts belonging to so called Hinduism) but Aurnagzeb, Bahadur Shah, Medini Prakash, Bhai Bachitar Singh Ji, all were form of Guru. Thats why Bhai Kannaya gave water even to Hindu and Muslims on the opposite side, seeing Guru in Them.

Das concedes the defeat. Forgive das but there is no Deity, who is "Hindu". They all are attributes of Akal.Or may be das is yet to learn a lot.

Anyway as per Dr Harbhajan Singh Ji, we find that before exposing some thing not as per standard of present day world, some acts of Lord Krishna with Gopis, just to let world understand that female too is manifestation of God another glorification of God in form of Devi/devine was done in Shri Krishna Avtar Sahib.

ਅਥ ਦੇਵੀ ਜੂ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਥਨੰ ॥ Ath devijoo kiustat kathanang|| Now beginsa the description of the praise of the goddess: Page 731, Line 2 ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ॥ Bhujang Prayaat Chhand|| BHUJANG PRAYAAT STANZA Page 731, Line 3 ਤੁਹੀ ਅਸਤ੍ਰਣੀ ਆਪ ਰੂਪਾ ॥ ਤੁਹੀ ਅੰਬਕਾ ਜੰਭ ਹੰਤੀ ਅਨੂਪਾ ॥ ਤੁਹੀ ਅੰਬਕਾ ਸੀਤਲਾ ਤੋਤਲਾ ਹੈ ॥ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਭੂਮ ਆਕਾਸ਼ ਤੈ ਹੀ ਕੀਆ ਹੈ ॥੪੨੧॥ Tuhiastraniaap roopaa|| TuhiAnbakaa bantianoopaa|| TuhiAnbakaa totlaa hai|| Pithvibhoom aakaash tai hikeeaa hai||421|| O Goddess! Thou art Ambika, the wielder of arms weapons and also the destroyer of Jambhasura; Thou art Ambika, Shitala etc.; Thou art also the installed of the world, earth and sky.421. Page 731, Line 4 ਤੁਹੀ ਮੁੰਡ ਮਰਦੀ ਕਪਰਦੀ ਭਵਾਨੀ ॥ ਤੁਹੀ ਕਾਲਕਾ ਜਾਲਪਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ॥ਮਹਾ ਜੋਗ ਮਾਇਆ ਤੁਹੀ ਈਸ਼੍ਵਰੀ ਹੈ ॥ ਤੁਹੀ ਤੇਜ ਆਕਾਸ਼ ਥੰਭੋ ਮਹੀ ਹੈ ॥੪੨੨॥ Tuhinmun? mardikapardibhavaanee|| TuhiKaalkaa Jaalapaa raajdhaanee|| Mahaa jog maaiaa tuhieeshvarihai|| Tuhitej aakaaash thanbho mahihai||422|| Thou art Bhavani, the smasher of heads in the battlefield; Thou art also Kalka, Jalpa and giver of the kingdom to gods; thou art the great Yogmaya and Parvati; Thou art the Light of the sky and the support of the earth.422. Page 731, Line 5 ਤੁਹੀ ਰਿਸ਼ਟਣੀ ਪੁਸ਼ਟਣੀ ਜੋਗ ਮਾਇਆ ॥ ਤੁਹੀ ਮੋਹ ਸੁ ਚਉਦਹੂੰ ਲੋਕ ਛਾਇਆ ॥ ਤੁਹੀ ਸੁੰਭ ਨੈਸੁੰਭ ਹੰਤੀ ਭਵਾਨੀ ॥ ਤੁਹੀ ਚਉਦਹੂੰ ਲੋਗ ਕੀ ਜੋਤਿ ਜਾਨੀ ॥੪੨੩॥ Tuhirishtanipushtanijog maaiaa|| Tuhimoh su chaudahoon lok chhaaiaa|| Tuhisunbh Naisunbh hantibhavaanee|| Tuhichaudahoon log kijot(i) jaanee||423|| Thou art Yogmaya, the Sustainer of all; all the fourteen worlds are illumined by Thy Light; Thou art Bhavani, the destroyer of Sumbh and Nisumbh; Thou art the brilliance of the fourteen worlds.423. Page 731, Line 6 ਤੁਹੀ ਰਿਸ਼ਟਣੀ ਪੁਸ਼ਟਣੀ ਸ਼ਸਤ੍ਰਣੀ ਹੈ ॥ ਤੁਹੀ ਕਸ਼ਟਣੀ ਹਰਤਣੀ ਅਸਤ੍ਰਣੀ ਹੈ ॥ ਤੁਹੀ ਜੋਗ ਮਾਇਆ ਤੁਹੀ ਬਾਕ ਬਾਨੀ ॥ ਤੁਹੀ ਅੰਬਕਾ ਜੰਭਰਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ॥੪੨੪॥ Tuhirishtanipushtanijog maaiaa tuhibaak baanee|| TuhiAnbakaa janbhahaa raajdhaanee||424|| Thou art the Sustainer of all and also the wielder of weapons; Thou art the remover of the sufferings of all and also the wielder of arms; Thou art Yogmaya and power of speech; O Goddess! Thou, as Ambika, art the destroyer of Jambhasura and the giver of t Page 731, Line 7 ਮਹਾ ਜੋਗ ਮਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਧਾਨੀ ॥ ਭਵੀ ਭਾਵਨੀ ਭੂਤ ਭਬਿਅੰ ਭਵਾਨੀ ॥ ਚਰੀ ਆਚਰਣੀ ਖੇਚਰਣੀ ਭੂਪਣੀ ਹੈ ॥ ਮਹਾ ਬਾਹਣੀ ਆਪ ਨੀਰੂਪਣੀ ਹੈ ॥੪੨੫॥ Mahaa jog maaiaa mahaaraaj dhaanee|| Bhavibhaavanibhoot bhabiang bhavaanee|| Chariaacharanikhecharanibhoopanihai|| Mahaa baahanihai||425|| O great Yogmaya ! Thou art the eternal Bhavani in the past, present and future; Thou art consciousness-incarnate, pervading as Sovereign in the sky; Thy vehicle is supreme and Thou art the revealer of all the sciences.425. Page 731, Line 8 ਮਹਾ ਭੈਰਵੀ ਭੂਤਨੇਸੁਰੀ ਭਵਾਨੀ ॥ ਭਵੀ ਭਾਵਨੀ ਭਬਯੰ ਕਾਲੀ ਕ੍ਰਿਪਾਣੀ ॥ ਜਯਾ ਆਜਯਾ ਹਿੰਗੁਲਾ ਪਿੰਗੁਲਾ ਹੈ ॥ ਸ਼ਿਵਾ ਸੀਤਲਾ ਮੰਗਲਾ ਤੋਤਲਾ ਹੈ ॥੪੨੬॥ Mahaa BhairaviBhootnesuriBhavaanee|| Bhavibhaavanibhabyang kaalikirpaanee|| Jayaa aajayaa hingulaa pingulaa hai|| Shivaa Sitalaa Manglaa totlaa hai||426|| Thou art the great Bhairavi, Bhuteshvari and Bhavani; Thou art Kali, the wielder of the sword in all the three tenses; Thou art the conqueror of ll, residing on Hinglaj mountain; Thou art Shiva, Shitala and stammering Mangala.426. Page 731, Line 9 ਤੁਹੀ ਅੱਛਰਾ ਪੱਛਰਾ ਬੁੱਧ ਬ੍ਰਿੱਧਿਆ ॥ ਤੁਹੀ ਭੈਰਵੀ ਭੂਪਣੀ ਸੁੱਧ ਸਿੱਧਿਆ ॥ ਮਹਾ ਬਾਹਣੀ ਅਸਤ੍ਰਣੀ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਾਰੀ ॥ ਤੁਹੀ ਤੀਰ ਤਰਵਾਰ ਕਾਤੀ ਕਟਾਰੀ ॥੪੨੭॥ Tuhiachchhraa pachchhraa buddh briddhiaa|| Tuhibriddhiaa|| TuhiBhairavibhoopanisuddh siddhiaa|| Mahaa baahanishastra dhaaree|| Tuhiteer tarvaar kaatikataaree||427|| Thou art in the form of Syllable (Akshana), heavenly damsels, Buddha, Bhairavi, Sovereign and an adept; thou hast a supreme vehile (i.e. lion), Thou art also in the form of an arrow, a a sword and a dagger.427. Page 731, Line 10 ਤੁਹੀ ਰਾਜਸੀ ਸਾਤਕੀ ਤਾਮਸੀ ਹੈ ॥ ਤੁਹੀ ਬਾਲਕਾ ਬ੍ਰਿਧਣੀ ਅਉ ਜੁਆ ਹੈ ॥ ਤੁਹੀ ਦਾਨਵੀ ਦੇਵਣੀ ਜੱਛਣੀ ਹੈ ॥ ਤੁਹੀ ਕਿੰਨ੍ਰਣੀ ਮੱਛਣੀ ਕੱਛਣੀ ਹੈ ॥੪੨੮॥ Toohiraajasisaatakitaamasihai|| Tuhibaalkaa briddhaniau juaa hai|| Tuhidaanavidevanijachchhanihai|| Toohikinnranimachchhanikacchhanihai||428|| Thou art Rajas, tamas and Sattva, the three modes of maya; Thou art the three ages of life i.e. childhood, youth and old age; Thou art demoness, goddess and Dakshini; Thou art also Kinnar-woman, fish-girt and Kashyap-woman.428. Page 731, Line 11 ਤੁਹੀ ਦੇਵਤੇਸ਼ੇਸ਼ਣੀ ਦਾਨਵੇਸਾ ॥ ਸਰਹ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟਣੀ ਹੈ ਤੁਹੀ ਅਸਤ੍ਰ ਭੇਸਾ ॥ ਤੁਹੀ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੀ ਜੋਗ ਮਾਯਾ ॥ ਮਹਾ ਮੋਹ ਸੋ ਚਉਦਹੂੰ ਲੋਕ ਛਾਯਾ ॥੪੨੯॥ Tuhidevte-sheshanee|| Sarah brishtanihai tuhiastra bhesaa|| TuhiRaaj rajeshvarijog maayaa|| Mahaa moh so chaudahoon lok chhaayaa||429|| Thou art the power of gods and the vision of the demons; Thou art the steel-striker and wielder of arms; Thou art Rajrajeshwari and Yogmaya and there is the prevalence of your maya in all the fourteen worlds.429. Page 731, Line 12 ਤੁਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਬੈਸ਼ਨਵੀ ਸ੍ਰੀ ਭਵਾਨੀ ॥ ਤੁਹੀ ਬਾਸਵੀ ਈਸ਼੍ਵਰੀ ਕਾਰਤਕਯਾਨੀ ॥ ਤੁਹੀ ਅੰਬਕਾ ਦੁਸ਼ਟਹਾ ਮੁੰਡ ਮਾਲੀ ॥ ਤੁਹੀ ਕਸ਼ਟ ਹੰਤੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੈ ਕ੍ਰਿਪਾਲੀ ॥੪੩੦॥ TuhiBraahamiBaishnavisriBhavaaniooshvariKaartakyaanee|| TuhiAnbakaa dushtahaa mun? maalee|| Tuhikasht hantikripaa kai kripaalee||430|| Thou art the power the of Brahmani, Vaishnavi, Bhavani, Basavi, Parvati and Kartikeya; Thou art Ambika and the wearer of the necklace of skulls; O Goddess! Thou art the destroyer of the sufferings of all and also gracious towards all.430. Page 731, Line 13 ਤੁਮੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਹ੍ਵੈ ਹਿਰੰਨਾਛ ਮਾਰਯੋ ॥ ਹਰੰਨਾਕਸ਼ੰ ਸਿੰਘਣੀ ਹ੍ਵੈ ਪਛਾਰਯੋ ॥ ਤੁਮੀ ਬਾਵਨੀ ਹ੍ਵੈ ਤਿਨੋ ਲੋਗ ਮਾਪੇ ॥ ਤੁਮੀ ਦੇਵ ਦਾਨੋ ਕੀਏ ਜੱਛ ਥਾਪੇ ॥੪੩੧॥ Tumibraahamanihvai hirannaachh maarryo|| Harannaakashang singhanihvai pachhaaryo|| Tumidev daano keee jachchh thaape||431|| As the power of Brahm and as the lion, Thou didst overthrow Hiranyakashipu; Thou didst measure the three worlds as the power of Vaman an dThou didst establish the gods, demons and Yakshas.431. Page 731, Line 14

ਤੁਮੀ ਰਾਮ ਹ੍ਵੈਕੈ ਦਸਾਗ੍ਰੀਵ ਖੰਡਯੋ ॥ ਤੁਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹ੍ਵੈ ਕੰਸ ਕੇਸੀ ਬਿਹੰਡਯੋ ॥ ਤੁਮੀ ਜਾਲਪਾ ਹ੍ਵੈ ਬਿੜਾਲਾਛ ਘਾਯੋ ॥ ਤੁਮੀ ਸੁੰਭ ਸੁੰਭ ਨੈਸੁੰਭ ਦਾਨੋ ਖਪਾਯੋ ॥੪੩੨॥ Tumiraam hvaikai dasaagriv khan?yo|| TumiKrishan hvai Kans Kesibihan?yo|| Tumijaalpaa hvai bi?aalaachh ghaayo|| TumiSunbh Naisunbh daano khapaayo||432|| Thou didst kill Ravana as Ram; Thou didst kill the demon Keshi as Krishna; Thou didst annihilate the demon Biraksha as Jalapa and Thou didst destroy the demons Sumbh and Nisumbh.432. Page 732, Line 1 ਦੋਹਰਾ ॥ Dohraa|| DOHRA Page 732, Line 2 ਦਾਸ ਜਾਨ ਕਰਿ ਦਾਸ ਪਰਿ ਕੀਜੈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਅਪਾਰ ॥ ਹਾਥ ਦੈ ਰਾਖ ਦੈ ਰਾਖ ਮੁਹਿ ਮਨ ਕ੍ਰਮ ਬਚਨ ਬਿਚਾਰ ॥੪੩੩॥ Daas jaan kar(i) daas par(i) keejai kripaa apaar|| Haath dai raakh muh(i) man kram bachan bichaar||433|| Considering me as Thy slave, be Gracius towards me and keep Thy hand over my head and protect me with Thy mind, action, speech and thought.433. Page 732, Line 3 ਚੌਪਈ ॥ Chaupaee CHUPAI Page 732, Line 4 ਮੈ ਨ ਗਨੇਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਿਥਮ ਮਨਾਊਂ ॥ ਕਿਸ਼ਨ ਬਿਸ਼ਨ ਕਬਹੂੰ ਨਹ ਧਿਆਊਂ ॥ਕਾਨ ਸੁਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨ ਤਿਨ ਸੋਂ ॥ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੋਰੀ ਪਗ ਇਨ ਸੋਂ ॥੪੩੪॥ Mai na Ganeshah(i) pritham manaaoon|| Kishan Bishan kab-hoon nah dhiaaoon|| Kaan sune paihchaan na tin son|| Liv laagimoripag in son||434|| I do not adore Ganesha in the beginning and also do not mediatate on Krishna and Vishnu; I have only heard about them with my ears and I do not recognize them; my consciousness is absorbed at the feet of the Supreme Kal (the Immanent Brahman).434. Page 732, Line 5 ਮਹਾਕਾਲ ਰਖਵਾਰ ਹਮਾਰੋ ॥ ਮਹਾ ਲੋਹ ਮੈਂ ਕਿੰਕਰ ਥਾਰੋ ॥ ਅਪਨਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਰਖਵਾਰ ॥ ਬਾਹਿ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਬਿਚਾਰ ॥੪੩੫॥ Mahaakaal rakhvaar hamaaro|| Mahaa loh main kinkar thaaro|| Apnaa jaan karo rakhvaarr|| Baah(i) gahe kilaaj bichaar||435|| The Supreme Kal (God) is my Protector and O Steel-Purusha Lort ! I am Thy slave; Protect me, considering me as Thy own and do me the honour of catching my arm.435. Page 732, Line 6 ਅਪਨਾ ਜਾਨ ਮੁਝੇ ਪ੍ਰਤਿਪਰੀਐ ॥ ਚੁਨ ਚੁਨ ਸ਼ੱਤੁ ਹਮਾਰੇ ਮਰੀਐ ॥ ਦੇਗ ਤੇਗ ਜਗ ਮੈ ਦੋਊ ਚਲੈ ॥ ਰਾਖ ਆਪ ਮੁਹਿ ਅਉਰੁ ਨ ਦਲੈ ॥੪੩੬॥ Apnaa jaan muje pratipareeai|| Chun chun shattru hamaare mareeai|| Deg teg jag mai dooo chalai|| Raakh aap muh(i) aur(u) ma dalai|| 436|| Sustain me, considering me as Thy own and destroy my enemies, picking them up; O Lord with Thy Grace, let the free kitchen and Sword (for the protection of the lowly;) ever flourish through me and none should be able to kill me except You.436. Page 732, Line 7 ਤੁਮ ਮਮ ਕਰਹੁ ਸਦਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਾ ॥ ਤੁਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈ ਦਾਸ ਤਿਹਾਰਾ ॥ ਜਾਨ ਆਪਨਾ ਮੁਝੈ ਨਿਵਾਜ ॥ ਆਪ ਕਰੋ ਹਮਰੇ ਸਭ ਕਾਜ ॥੪੩੭॥ Tum mam karoh sadaa pratipaaraa|| Tum saahib mai daas tihaaraa|| Jaan aapnaa mujhai nivaaj|| oop karo hamre sabh kaaj||437|| Sustain me ever, O Lord! Thou art my Master and I am Thy slave; be Gracious towards me, considering me as Thy own and complete all my works.437. Page 732, Line 8 ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ॥ ਆਪੇ ਆਪੁ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ ॥ ਦਾਸ ਜਾਨ ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਮੁਹਿ ॥ ਹਾਰ ਪਰਾ ਮੈ ਆਨ ਦ੍ਵਾਰ ਤੁਹਿ ॥੪੩੮॥ Tum ho sabh raajan ke raajaa|| oope aap(u) gareeb nivaajaa|| Daas jaan kar(i) kripaa karodh muh(i)|| Haar paraa mai aan dvaar tuh(i)||438|| O Lord! Thou art eh king of all kings and Gracious towards the poor; be Benevolent towards me, considering me as Thy own, because, I have surrendered and fallen at Thy Gate.438. Page 732, Line 9 ਅਪਨਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਾ ॥ ਤੁਮ ਸਾਹਿਬੁ ਮੈ ਕਿੰਕਰ ਥਾਰਾ ॥ ਦਾਸ ਜਾਨ ਦੈ ਹਾਥ ਉਬਾਰੋ ॥ ਹਮਰੇ ਸਭ ਬੈਰੀਅਨ ਸੰਘਾਰੋ ॥੪੩੯॥ Apnaa jaan karo pratipaaraa|| Tum saahib(u) mai kinkar thaaraa|| Daas jaan dai haath ubaaro|| Hamre sabh baireean sanghaaro||439|| Sustain me, considering me as Thy own; Thou art my Lord and I am Thy slave; considering me as Thy slave, save me with Thy own hands and destroy all my enemies.439. Page 732, Line 10 ਪ੍ਰਥਮ ਧਰੋ ਭਗਵਤ ਕੋ ਧਯਾਨਾ ॥ ਬਹੁਰ ਕਰੋ ਕਬਿਤਾ ਬਿਧਿ ਨਾਨਾ ॥ ਕਿਸ਼ਨ ਜਥਾ ਮਤ ਚਰਿਤ੍ਰ ਉਚਾਰੋ ॥ ਚੂਕ ਹੋਇ ਕਬਿ ਲੇਹੁ ਸੁਧਾਰੋ ॥੪੪੦॥ Pratham dharo Bhagvat ko dhyaanaa|| Bahur karo kabitaa bidh(i) naanaa|| Kishan jathaa mat charitra uchaaro|| Chook hoe kabi leh(u) sudhaaro||440|| At the very outset, I meditate on Bhagavata (Lord-God) and then endeavour to compose various types of poesy; I speak out the memories of Krishna according to my; intellect and if there remins any shortcoming in it, then the poets may improve it.440. Page 732, Line 11 ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਉਸਤਤਿ ਸਮਾਪਤਮ ॥ It(i) SriDeviustat(i) samaaptam|| End of the eulogy of the Goddess.

After this Raas Mandal starts.

Das when talks about Tenth Master, that deals with what we have Arti by First Master, in there is light and that light is that(God). It is in that context of extermination of Duja Bhav or considering some thing other/second to Akal in existence.

If Durga Ji ever existed, or will exists, in spirit or in mind or in matter, there is nothing but Akal. This applies to Lord Jesus, Prophet Mohamad(SWAS), Hazrat Musa(AS). It is in hand of Guru and let Guru decide.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vijaydeep singh ji has given verses from Krishna avtar marked as ab devi ju ki ustat. This is praise of akal purakh and not any multi armed devi

of Hindu faith.The verses are clear when one reads those.

Krishna was avtar of vishnu. His sect are known as vaishnavs in Hindu faith. Durga followers and vasihnavs have different ideology.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gurfateh

Das is no longer is discussion now, but will give few inputs.

There is no religion called "Hinduism". RSS claims that Hindu means Indian, living on banks of Indus. While good lot of people including Arya Samaj consider Hindu as derogatory term. But in either case term Hindu is not Indian but Farsi based.

Vaishnavites rever Durga as Yog Maya while Shaktas rever Vishnu as Kamal, male companion of KamalaOut of Das Mahavidya)

Demigoddess was main worshiped deity of native Indians so both Dalits and south Indian so called Hindus rever her.

In Indus vally civilisation idols of same were found. But in Shakta and Tantric text as well as Puranas related to Godess, same is beheld as formless, as being in all forms.

So is the case with Purana related to Vishnu Ji, where there is a concept of Gobind or that Vishnu, which manifests self in all and is formless, yet takes three forms of Brahma, Vishnu and Shiva(refer to Padma Purana, Vishnu Purana among others(Das did some work on them to refute Bhag Singh Ambala and Dalbir Singh Faridabad).

In order to bring upper caste Aryans into true faith of Sikhism. Attribute of Akal Purakh are termed as Gobind, Ram etc in Shri Guru Granth Sahib Ji.anyway Akal itself is an attribute so is Purakh.

To bring out caste Chandals, who were not allowed into temples so were not knowing the name like Gobind etc., name of their deity like Durga, Kali etc. were also termed as attributes of Akal in Shri Dasam Granth Sahib. so itis more a Dalit literature. Hatred of ex Arya Samaji S. Bhag Singh Ambala and upper caste Kala Afghana etc. may not like non Aryan terms so they opposed Shri Dasam Granth Sahib.

In past Churha(Supach), Doom(Chandal) etc. use to have their place of worship near cremation ground, and thier diety were like Mahakal/Kalka.

Lord Krishna being black in skin over here and his contemporary one worshipping demigoddess give signal that Krishna too was Dravidian hero. Just a few thoughts from the bookish knowledge only Akal knows the truth.

Das in past has tried to bring out meanings of Shri Dasam Granth Sahib, more like "missionary type" but found loosing his own faith. So for both Adi Guru Darbar and Dasam Guru Darbar, das thinks that meanings could be much more spritual then normal human mind can think.

Better is to go for Bhagti then wasting the time of rest of the Sangat in futile debate.Akal Bless.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vijaydeep singh ji

In Hinduism sect Durga is supreme or absolute power or Goddess. They do not consider anyone above her.

Durga itself is akal purakh for them. She is revered in Northern and Eastern India. She is not revered in South India.

I have lived there and seen myself.

In sikhism she has new dimensions. She is shown as created by akal purakh who is supreme. She is under His command and is not an independent entity.

Guru sahib has written very clearly about this in chandi di vaar.

ਤੈ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਸਾਜਿ ਕੈ ਦੈਤਾ ਦਾ ਨਾਸੁ ਕਰਾਇਆ ॥

ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲੁ ਰਾਮ ਲੈ ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਦਹਸਿਰੁ ਘਾਇਆ ॥

ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲੁ ਕ੍ਰਿਸਨ ਲੈ ਕੰਸੁ ਕੇਸੀ ਪਕੜਿ ਗਿਰਾਇਆ ॥

ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲੁ ਕ੍ਰਿਸਨ ਲੈ ਕੰਸੁ ਕੇਸੀ ਪਕੜਿ ਗਿਰਾਇਆ ॥

ਬਡੇ ਬਡੇ ਮੁਨਿ ਦੇਵਤੇ ਕਈ ਜੁਗ ਤਿਨੀ ਤਨੁ ਤਾਇਆ ॥

ਕਿਨੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥

Translation:

Lord! By creating Durga, you have caused destruction of demons.

Rama received power from you to kill Ravana with arrows.

Krishna received power from you to threw down Kansa by catching his hair.

The great sages and gods, even practising great austerities for several ages; do not know your limits

Chandi di vaar, Dasam Granth

There is a clear cut difference of opinion on status of Durga in two religions. Guru sahib's message is to

people at large that do not consider these deities as supreme. They are creation of akal purakh and it is

Akal purakh who is all in all.

Missionary have separate agenda.They do not consider Dasam Granth sahib as composition of dasam pita.

They are helped by others who project Durga as equivalent to God.Such people are equally at fault and add fuel

to fire and help missionaries in their propaganda.

Names such as Ram, Gopal, hari, kal , Gobind in sikh scriptures are functional names of God. If God is kind to

us he is called Dyal. If He is bringing us up he is called Gopal, when he brings death to us he is called Kal. In

reality he has no name.

In order to bring upper caste Aryans into true faith of Sikhism. Attribute of Akal Purakh are termed as Gobind, Ram etc in Shri Guru Granth Sahib Ji.

Not really. Name Ram is used for akal purakh in SGGS ji. Name of Ram of ayodhaya is also used and one can make out which is which.

In the same way, shiv in SGGS ji always refer to Akal Purakh. But demigod shiv also appears in SGGS by this name. He is identified easily as

he normally appears in company of other two demigods.

Shiv used for akal purakh

isv isv krq sgl kr jorih srb mieAw Twkur qyrI dohI ]1]

Everyone calls upon You with their palms pressed together, saying, "Shiva, Shiva". O Merciful Lord and Master, everyone cries out for Your Help. ||1||

siv siv karat sagal kar joreh sarab ma-i-aa thaakur tayree dohee. ||1||

ang 207

Shiv used for demigod or devta shiv ji

isv ibrMic Asur sur jyqy kwl Agin mih jrqy ]

Shiva, Brahma, angels and demons, all burn in the fire of death.

siv biranch asur sur jaytay kaal agan meh jartay.

ang 1267

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gurfateh

For the fear of leftist, possing as Sikhs in guise of missionaries, we may not have to go with Duja Bhav.

Anyway some links of demigoddess being in south.(Incidentaly eastern part of India is again hub of non Aryans,Vaishnavi Devi/Trikuta Devi/Vaishnu Devi is relativly newer then Dash Mahvidya concept and forms Dakshin MArgi Shakta with Vaishnavite influence.

So see the links below:

http://en.wikipedia.org/wiki/Durga

http://en.wikipedia.org/wiki/Mariamman

http://en.wikipedia.org/wiki/Ammathiruvadi_Temple

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...

Important Information

Terms of Use