Jump to content
Sign in to follow this  
PuzzledToo

Ardaas for 1984 Sikh Genocide victims

Recommended Posts

Ekh-oonkaar Vaaheguroo jee kee Fat'eh. 
Sree Bhagautee jee Sahaa-e. Vaar Sree Bhagautee jee kee Paat'shaahee D'assveen

Pritham Bhagat'ee simar kaae Guroo Nanak laeen' D'hiaa-ae. 
Phir Angad, Guroo t'ae Amar-Daas Ram-Daas-aae hoeen' sahaa-ae.
Arjan Hargobind no simro Sree Har Raae. 
Sree Har-Kishan d'hiaa-ee-aae jis dit'haae sabhe dukhe jaa-aae
Teg-Bahaad'ur simri-aae ghar naau nid'he aavaae d'haa-e. 
Sabh thaa-een' ho-e sahaa-e.

Dassvaen' Paat-Shah Sree Guru Gobind Singh Sahib jee 
sabh thaa-een' ho-e sahaa-e.
Dassaan' Paat'shaahee-aan' d'ee jot Sree Guroo Granth Sahib jee 
d'ae paat'h d'eed'aar daa d'heaan dhar kae bolo jee Vaaheguroo.

Panjaan' piaareaan', chauhaan' Sahibzaad-eaan', chaalee mukt-eaan',
Hat'hee-aan', jappee-aan', tappee-aan', jinhaa' Naam jap-eaa, vand chhakeaa, 
d'aeg chalaa-ee, tegh vaahee, daekh kae andit'h keetaa,
Tinhaan piaareaan', sache-aare-aan dee kamaaee daa 
dHe-aan d'har kae Khaalsaa jee bolo jee Vaaheguroo.

Jinhaan' singhaan' singhaniaan' nae dHaram haet sees deettae, baaNd baaNd kataa-ae,
Khopariaan' luhaa-ee-aan', charkharee-aan' tae charhae, aare-aan' naal chiraa-ae ga-ae,
Gurduaare-aan' dee saevaa la-ee kurbaaniaan' keeTee-aan', dHaram naheen' haareaa,
Sikhee kaesaan' svaasaan' naal nibhaa-ee, tinhaan' dee kamaa-ee dah 
theaan dhar kae Khaalsaa jee bolo jee Vaaheguroo.

Panjaan' Takhtaan', sarbatt Gurdvaareaan' 
dah theaan dHar kae bolo jee Vaaheguroo.

Prathmae sarbatt Khaalsaa jee kee Ardaas haae jee, 
sarbatt Khaalsaa jee ko Vaheguroo, Vaheguroo, Vaheguroo, chitt aavae,
chitt aavan kaa sadkaa sarab sukh hovae,
Jahaan' Jahaan' Khaalsaa jee Sahib, ta'Haan' ta'Haan' rachheaa riaa-it, 
Daeg taeg Fateh, bihrd kee paaej, Panth kee jeet, 
Sir'ee sahib jee sahaa-ae, Khalsae jee kae bol baalae, bolo jee Vaaheguroo.

Sikhaan' noon' Sikhee daan, Kesh daan, RehT daan, bibaek daan,
visaah daan, bharosaa daan, daanaan' s-ir daan, Naam daan,
sree Amritsar jee dah ishnaan, Chukiaan', Jhandae, Bungae 
jugo j-ugg At'aaLL, dharam kaa jaaekaar. Bolo jee Vaaheguroo.

Sikhaan' dah maaNN neevaan', maTT ouchee, maTT dah raakhaa Aap Vaaheguroo.
Hae Akaal-Purkh, Deen-Deaal, Karan-Kaaran, 
Patit-Pavan, Kreepaa-Needhaan jee
Aapan-ae Panth dae sadaa sahaa-ee Dataar jeeo.

Sree Nankaanaa Sahib tae hor Gurdvaareaan', Gur'dhaamaan' dae
jinhaan' thon' Panth noon' vichhor-eaa geaa haee 
Khullhae darshan dee-daara tae sevaa san-mbhaal daa daan Khaalsa jee noon' bakhsho.

Hae Nimaaneaan' dae Maan, Nitaaneaan. dae Taan', 
Nioteaan' dee O-ut, Sachae Pit.aa Vaaheguroo,
Aap dah hazoor Cheraasi de Shaheed dee Ardaas haae jee

Akharr daa vaadhaa ghaataa, bhull chukk maaf karnaa jee, 
sarbatt dae karaj raas karnae,
Sae-ee piaarae maelo jinhaan' miliaan' Taeraa Naam chitt aavae. 
Nanak Naam charh'dee kalaa, T'arae bhaanae sarbatt daa bhalaa.

Waheguru ji ka Khalsa, Waheguru ji ki Fateh

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...

Important Information

Terms of Use