Jump to content

AjrawatSingh

Members
 • Content Count

  30
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

17 Good

About AjrawatSingh

 • Rank
  Sehaj Kathhaa Prabh Kee Ath Meetthee
 1. If you are Gurmukh then even you are in Beer Bar, nothing affects you. ਕਬੀਰ ਸੰਤੁ ਨ ਛਾਡੈ ਸੰਤਈ ਜਉ ਕੋਟਿਕ ਮਿਲਹਿ ਅਸੰਤ ॥ Kabeer, the Saint does not forsake his Saintly nature, even though he meets with millions of evil-doers. ਮਲਿਆਗਰੁ ਭੁਯੰਗਮ ਬੇਢਿਓ ਤ ਸੀਤਲਤਾ ਨ ਤਜੰਤ ॥੧੭੪॥ Even when sandalwood is surrounded by snakes, it does not give up its cooling fragrance. ||174| Regarding Temples and Mosques: Their philosophy does not match Gurmat philosophy. So we think there is no use of going there? Like, We read Tav Prasad Savaiyey Daily lets have answer from there They, in temples, will worship Idol and Tav Parsad Savaiyey ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਯੋ ਸਿਰ ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ ॥....ਕੋਉ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸੁ ....ਕੂਰ ਕ੍ਰਿਆ ਉਰਿਝਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦੁ ਨ ਪਾਇਓ ॥੧੦॥੩੦॥ They, in temples, will say Worship Brahma, Vishnu, Shiva and Tav Prasad Savaiyey again stops us: ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸਰ ਬਿਸਨ ਸਚੀਪਿਤ ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸਿ ਪਰੈਂਗੇ ॥ They, in mosque, will say Allah is in west and Tav Prasad Savaiyey again stops us: ਕਾਹੂ ਪਛਾਹ ਕੋ ਸੀਸੁ ਨਿਵਾਇਓ ॥....ਕੂਰ ਕ੍ਰਿਆ ਉਰਿਝਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦੁ ਨ ਪਾਇਓ ॥੧੦॥੩੦॥ They, in mausaleum, will say bow before Mazaar of SHeikh Flana Timkana Nau Gaja and Tav Prasad Savaiyey again stops us: ਕੋਉ ਮ੍ਰਿਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ ॥....ਕੂਰ ਕ੍ਰਿਆ ਉਰਿਝਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦੁ ਨ ਪਾਇਓ ॥੧੦॥੩੦॥ So if you will go there you will hear so Anti Gurmat things. These days we see fights in Gurdwaras;rather then preaching Gurmat; so our youth is even not entering in Guru Ghars.
 2. That list mention founder of Matt and their practices which is not equal to Gurmat not list of famous people. Ramanand Bairagi started Bairagi Matt and did not Bichari Prabhu Ki Reet, people still follows that Matt known as Bairagis. Do you know that? <- He Started Swami Ramanand have left Bairagi Matt and adopted Gurmat i.e Bichari Prabhu Ki Reet. <- He Left or do you believe he was still a Bairagi till end? So Suggesting that Ramanand Bairagi (Founder) and Swami Ramanand is same is a big mistake. Both Gurmat and Bairagi Matt have different philosophy and way of living. Like, There were many Fareeds in history. Every Fareed is not Shek Fareed of Gurbani but Gurbani one is famous now days. If according to you both Ramanand are same then; as per you Sikhs can adopt Bairag Matt too and leave 5 K's and put Kanthi Kaath Ki Daari because Swami Ramanand did this till his end. Do you accept this?
 3. Etymologically, If you will study meanings of all these terms "Devi, Chandi, Bhagauti, Durga, Kaal, Mahakaal" then you will understand that it is not about any Physical body or Lady or Wife of Mahadeu. Eight Hands of Chandi, Lion, etc are Qualitative aspects of Enlighten Soul. Like About Guru Amardas Bhatt says: ਬਾਰਿਜੁ ਕਰਿ ਦਾਹਿਣੈ ਸਿਧਿ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖੁ ਜੋਵੈ ॥ ਰਿਧਿ ਬਸੈ ਬਾਂਵਾਂਗਿ ਜੁ ਤੀਨਿ ਲੋਕਾਂਤਰ ਮੋਹੈ ॥ ਰਿਦੈ ਬਸੈ ਅਕਹੀਉ ਸੋਇ ਰਸੁ ਤਿਨ ਹੀ ਜਾਤਉ ॥ ਮੁਖਹੁ ਭਗਤਿ ਉਚਰੈ ਅਮਰੁ ਗੁਰੁ ਇਤੁ ਰੰਗਿ ਰਾਤਉ ॥ On His right hand is the sign of the lotus; the Siddhis, the supernatural spiritual powers, await His Command. On His left are worldly powers, which fascinate the three worlds. The Inexpressible Lord abides in His Heart; He alone knows this joy. Guru Amar Daas utters the words of devotion, imbued with the Love of the Lord. Now if you will give Ignorant Painter to Paint Gur Amar Das what will he do? He will manifest an Idol of Guru Amardas with Lotus on one hand and Power(Light) in other hand and in Heart some Deva. If you give these lines to Gur Gobind Singh, then what will he manifest?
 4. Famous does not suggest only. Using "Ji", again does not mean that it is only about one famous Bairagi like If I call Bhagat Singh Ji does not mean that it is everytime about Shaheed Bhagat Singh Ji. Many Translators use such prefixes or suffixes like for Muhammad (Hazrat or Muhammad Saab), for Krishan (Krishan Ji), for Rama(Ram Ji). Even they call Ram Rai (Baba Ram Rai Ji), Prithi chand(Baba Prithi chand). Ramanand of Dasam Granth is one who has initiated Bairagi Tradition and did Karma Kaand in rest of life (ਭੇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਕੋ ਜਿਨਿ ਧਰਾ ॥ ਕੰਠੀ ਕੰਠਿ ਕਾਠ ਕੀ ਡਾਰੀ) and have not contemplate on Lord - ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿ੍ਰਆ ਕੁਛ ਨ ਬਿਚਾਰੀ. Bairagi is old vaishnav tradition and followers of Rama/Vishnu. Swami Ramanand of Guru Granth Sahib, who do adopted Vaishnav Tradition and propogated it, but after learning Gurmat he left that tradition(no more Bairagi) and adopted Gurmat way of life which means - ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿ੍ਰਆ ਬਿਚਾਰੀ. His Hymn is present in Gur Granth Sahib. Ramanand even write that there is no significance of going to Thakur Temples: ਏਕ ਦਿਵਸ ਮਨ ਭਈ ਉਮੰਗ ॥ ਘਸਿ ਚੰਦਨ ਚੋਆ ਬਹੁ ਸੁਗੰਧ ॥ ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਇ ॥ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹਿ ॥੧॥ ਜਹਾ ਜਾਈਐ ਤਹ ਜਲ ਪਖਾਨ ॥ ਤੂ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਹੈ ਸਭ ਸਮਾਨ ॥ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਭ ਦੇਖੇ ਜੋਇ ॥ ਊਹਾਂ ਤਉ ਜਾਈਐ ਜਉ ਈਹਾਂ ਨ ਹੋਇ ॥੨॥...ਰਾਮਾਨੰਦ ਸੁਆਮੀ ਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਾਟੈ ਕੋਟਿ ਕਰਮ ॥੩॥੧॥. So Shabads of Both Granth tells that ideologically both Ramanands are different.
 5. AjrawatSingh

  Bikrami Or Nanakshahi

  Do we think either Bikrami or Nanakshahi use Gurmat Terminology? Like Jyoti Jyot Samauna: They(Calendarists) call physical death as Jyoti Jyot Samauna which is blunder as per Gurbani. Jyoti Jyot Samauna is a task which a soul need to achieve. ਆਪਨੜਾ ਪ੍ਰਭੁ ਨਦਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਨਾਨਕ ਜੋਤਿ ਜੋਤੀ ਰਲੀਐ ॥੩॥ (Aapnarha Prabhu Nadar Kar Dekhe Nanak Joti Joti Raliye). We have many Shabads in Gurbani which explains Jyoti jyot Samauna is not Physical Death but it is union with owns Lord. When Bhai lehna learnt Gurmat from Gur Nanak and when he ਪ੍ਰਭੁ ਨਦਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ, that day is Jyoti Jyot Samauna. Now Can Calendarists find the dates of Jyoti Jyot Samauna of every Gur/Bhagats?
 6. AjrawatSingh

  Patshahi 10 ? Urgent.

  Try to find answer of this question in Bani. Gurbani States: Patshah: ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ॥ ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥੨੫॥ (Jis No Bakshe Sifti Salah, Nanak Patsaahi Paatsaah) Mahalla: ਨਿਜ ਘਰਿ ਮਹਲੁ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਬਹੁਰਿ ਨ ਹੋਇਗੋ ਫੇਰਾ ॥੩॥ (Nij Ghar Mahal Pavho Sukh Sehje Bahur Na Hoyego Fera - P: 13) ਤਾ ਮਨੁ ਖੀਵਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਮਹਲੀ ਪਾਏ ਥਾਉ ॥੨॥ (Ta Mann Khiva Jaaniye Ja Mehali Paae Thaao - P:16) There are many lines which explains that Nij Ghar = Nirankar ka Des is Mahal and dweller of same is Mahalla. As per Gurmat Philosophy there is no difference between Mahalla and Patshah. And also we need to concentrate that it is Patshahi 10 which automatically makes first 9 Gur's Patshah. So this logic will not work that Gur Gobind Singh had some Ego problem. ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ॥ ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥੨੫॥ (Jis No Bakshe Sifti Salah, Nanak Patsaahi Paatsaah)
 7. AjrawatSingh

  Who Is Guru Ram Rai Ji

  Ram Rai was eldest son of Patshahi 7 (Guru Har Rai). He was excommunicated from Sikhi by Patshahi 7(Guru Har Rai) because he distorted Gurbani. His followers are called Ram Raiye, who call him "Guru Ram Rai"; and their headquarter is at Dehradoon. Khalsa is directed not to associate with Ram Raiyas along with Dhir Maliyas, Meenas, Masands.
 8. AjrawatSingh

  Before Anand Karaj.. Phy Relation

  ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਨੇਹੁ ਤੁਮ ਨਿਤ ਬਢੈਯਹੁ ॥ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ ਭੂਲਿ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਨ ਜੈਯਹੁ ॥੫੧॥ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਭਜੇ ਸਹਸ ਬਾਸਵ ਭਗ ਪਾਏ ॥ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਭਜੇ ਚੰਦ੍ਰ ਕਾਲੰਕ ਲਗਾਏ ॥ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਸ ਸੀਸ ਗਵਾਯੋ ॥ ਹੋ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਹੇਤ ਕਟਕ ਕਵਰਨ ਕੌ ਘਾਯੋ ॥੫੨॥ ਪਰ ਨਾਰੀ ਸੌ ਨੇਹੁ ਛੁਰੀ ਪੈਨੀ ਕਰਿ ਜਾਨਹੁ ॥ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਭਜੇ ਕਾਲ ਬ੍ਯਾਪਯੋ ਤਨ ਮਾਨਹੁ ॥ ਅਧਿਕ ਹਰੀਫੀ ਜਾਨਿ ਭੋਗ ਪਰ ਤ੍ਰਿਯ ਜੋ ਕਰਹੀ ॥ ਹੋ ਅੰਤ ਸ੍ਵਾਨ ਕੀ ਮ੍ਰਿਤੁ ਹਾਥ ਲੇਂਡੀ ਕੇ ਮਰਹੀ ॥੫੩॥ (ਅਥ ਪਖ੍ਯਾਨ ਚਰਿਤ੍ਰ ਲਿਖ੍ਯਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ੧੦) ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਨਾਰੀ ਰਤੁ ਨਿੰਦਾ ਬਿਖੁ ਖਾਈ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ (ਪੰਨਾ 1255, ਸਤਰ 1, ਮਃ 1 ) ਜਿਉ ਬਿਖਈ ਹੇਰੈ ਪਰ ਨਾਰੀ ॥ ਕਉਡਾ ਡਾਰਤ ਹਿਰੈ ਜੁਆਰੀ ॥੩॥ - Manmukh ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਤਹ ਰਾਮਾ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਨਿਤ ਧਿਆਵੈ ਨਾਮਾ ॥੪॥੨॥ - Gurmukh (ਪੰਨਾ 873, ਸਤਰ 15, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ)
 9. AjrawatSingh

  Curse Or Bad Dua

  Curse or Bad Dua also called Shraap. General Statement: Person who gives Shraap - Outcome of Anger, Lack of Tolerance. Which is not Gurmat!!! Have you heard Bhagats/Gurus giving Shraap in response to atrocities they faced? Person who believes that he is Shraapit - Fearful, Ignorant, Coward, Poor Psychology Do you think Gursikhs/Khalsa ever scare from Shraap of these Sadhus, Sants, Scholars? What Gurmat Says? Follower of almighty(Gursikh/Khalsa) should remember this lines of Guru Gobind Singh: ਜਿਹ ਰਾਗ ਨ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਰੁਖੰ ॥ ਜਿਹ ਤਾਪ ਨ ਸ੍ਰਾਪ ਨ ਸੋਕ ਸੁਖੰ ॥ He has no affection for any form, sign of face. He is without any effect of heat and curse and without grief and comfort. ਨ ਰੋਗ ਨ ਸੋਗ ਨ ਭੋਗ ਭੁਯੰ ॥ ਜਿਹ ਖੇਦ ਨ ਭੇਦ ਨ ਛੇਦ ਛਯੰ ॥੪॥੧੪੪॥ He is without ailment, sorrow, enjoyment and fear. He is without pain, without contrast, without jealousy, without thirst.4.144. ਹਰਿ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸੋ ਹਰਿ ਜੇਹਾ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਨਰਕਿ ਨ ਜਾਏ ॥ There is only one curse: ਭਰਮੇ ਭਾਹਿ ਨ ਵਿਝਵੈ ਜੇ ਭਵੈ ਦਿਸੰਤਰ ਦੇਸੁ ॥ ਅੰਤਰਿ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣੁ ਧ੍ਰਿਗੁ ਵੇਸੁ ॥, If Mann is Maleen we are already cursed by ourselves. Purify ourselves!! So follow what Gurbani says, find all qualities of almighty inside you: Sab Kich Ghar me and when ਅੰਤਰਿ ਮੈਲੁ ਉਤਰੈ, then ਜਿਹ ਰਾਗ ਨ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਰੁਖੰ ॥ ਜਿਹ ਤਾਪ ਨ ਸ੍ਰਾਪ ਨ ਸੋਕ ਸੁਖੰ ॥
 10. General News Share: Good to see that governments are taking interest and views of Sikh religion toward world peace. From official Page: https://www.facebook.com/BMZ.Bund/posts/835890306471434 High scholar of Sikh religion in the BMZ Religion matters! Religious representatives in the dialogue. The BMZ is the new lecture series in which representatives of various world religions invites to discuss the potential of religion to sustainable development and peace. This time Dharam Singh Nihang Singh, one of the highest scholars of the Sikh religion. The Sikh religion is a monotheistic religion in the 15th century. She has today some 23 million followers, making it the fifth largest world religion. Religion is very important for over 80 percent of the people in our partner countries. Religion influenced the view of the world, the lifestyle and the dedication of many people. It is a strong political and social creativity. How do we in the development policy thus? How can we better include the potential of religion to sustainable development and peace? This issue is discussed in the dialogue series. More on: www.bmz.de/…/was…/themen/religion-und-entwicklung/index.html About BMZ - Federal Ministry of Economic Cooperation and Development: http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Ministry_of_Economic_Cooperation_and_Development
 11. These lines; ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕ੍ਰਿਆ ਨ ਕਛੂ ਬਿਚਾਰੀ ॥੨੫॥, are about; Ramanand Bairagi; who started Bairag Matt and who did not contempolate on Lord; ਭਾਵ ਕੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿ੍ਰਆ ਕੁਛ ਨ ਬਿਚਾਰੀ। Bhagat Swami Ramanand, whose hymn is in Adi Granth, who adopted Bairag Matt first; but he left it; and adopted Gurmat. Bhagat ramanand is not founder of Bairag Matt; you can call him a reviver once but again deserter to Bairagi people because he left their philosophy. So both are Ramanand Bairagi and Bhagat Ramanand are different.
 12. AjrawatSingh

  Was Saint Kabir Ji A Bit Against Women?

  Look into religious past before publiciting a thought. Bhagats before adopting Gurmat way of life were follower of some different Mat. For Example: Mahalla 2 was follower of Shakta Mat, Mahalla 3 was following Vaishnav Mat. Similarly Kabir was following Vaishnav Sect and same with Ravidas and Namdev. Kabir had written many verses when he was follower of vaishnavism sect. The bani which he had written, before adopting Gurmat, is generally attributed as Kachi Bani, as philosophy is not Gurmat. For Vaishvanism Sect, Kabir also mentioned "Sagal Janam Shivpuri Gavaya". Many dohas of kabir which are famous; are not in Adi Granth because they are all Kacha Shalokas i.e Hymns which were written by him before adopting Gurmat. After adopting Gurmat, Kabir had written Bani again, which is Gurbani, and is present in Adi Granth. So if you want to predict state/stage of Kabir, then you have to follow Kabir Bani in Adi Granth; not Bijak (Which is mixture of Pakki and Kachi Bani of Kabir). Some foolish scholars started calling Kabir anti-women blindly which is false allegation under ignorance.
 13. AjrawatSingh

  Kharag Singh

  17 times he made krishna unconscious. This deteriorates image of Mahadev, ganesha, Kartikey, Krishna and other deities. Khadag Singh vs. Mahadev,Ganesh and Kartikey... http://www.sikhiwiki.org/index.php/Khadag_Singh_vs._Mahadev,Ganesh_and_Kartikey
 14. A General share: Nice video where a learner and admirer of Dasam Patshah, explaining that Chandi, Durga, Bhagvati, which Guru Gobind Singh explained, is not Lady or Idol, but is Power of Supreme (Shakti or Hukam). Video Link He accepted that Idol and Lady was made by Shararti people of his who does not understand Durga and So called preachers (Anti Dasam), who calls themselves Sikhs, are promoting definitions of these Sharati people in Sikhism.
 15. Just for Share, http://www.sikhiwiki.org/index.php/Dasam_Granth_Sahib_on_Idol_Worship I was pasting text here but i get text as codes: ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਯੋ ਸਿਰ ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ ॥ Someone worshipped stone and placed it on his head. Someone hung the phallus (lingam) from his neck. ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰਿ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸਾ ਮਹਿ ਕਾਹੂ ਪਛਾਹ ਕੋ ਸੀਸੁ ਨਿਵਾਇਓ ॥ Someone visualized God in the South and someone bowed his head towards the West. ਕੋਉ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸੁ ਕੋਉ ਮ੍ਰਿਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ ॥ Some fool worships the idols and someone goes to worship the dead. ਕੂਰ ਕ੍ਰਿਆ ਉਰਿਝਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦੁ ਨ ਪਾਇਓ ॥੧੦॥੩੦॥ The whole world is entangled in false rituals and has not known the secret of Lord-God 10.30. (Akaal Ustat, Dasam Granth Sahib, Guru Gobind Singh)
×

Important Information

Terms of Use