Jump to content
Sign in to follow this  
puneetkaur

Gurbani Sad Meethee..

Recommended Posts

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Sireeraag Mehalaa 1 ||

Siree Raag, First Mehl:

ਕੋਟਿ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ ਪਵਣੁ ਪੀਅਣੁ ਅਪਿਆਉ ॥

Kott Kottee Maeree Aarajaa Pavan Peean Apiaao ||

If I could live for millions and millions of years, and if the air was my food and drink,

ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਦੁਇ ਗੁਫੈ ਨ ਦੇਖਾ ਸੁਪਨੈ ਸਉਣ ਨ ਥਾਉ ॥

Chandh Sooraj Dhue Gufai N Dhaekhaa Supanai Soun N Thhaao ||

And if I lived in a cave and never saw either the sun or the moon, and if I never slept, even in dreams

ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਡੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੧॥

Bhee Thaeree Keemath Naa Pavai Ho Kaevadd Aakhaa Naao ||1||

-even so, I could not estimate Your Value. How can I describe the Greatness of Your Name? ||1||

ਸਾਚਾ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਨਿਜ ਥਾਇ ॥

Saachaa Nirankaar Nij Thhaae ||

The True Lord, the Formless One, is Himself in His Own Place.

ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਆਖਣੁ ਆਖਣਾ ਜੇ ਭਾਵੈ ਕਰੇ ਤਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Sun Sun Aakhan Aakhanaa Jae Bhaavai Karae Thamaae ||1|| Rehaao ||

I have heard, over and over again, and so I tell the tale; as it pleases You, Lord, please instill within me the yearning for You. ||1||Pause||

ਕੁਸਾ ਕਟੀਆ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੀਸਣਿ ਪੀਸਾ ਪਾਇ ॥

Kusaa Katteeaa Vaar Vaar Peesan Peesaa Paae ||

If I was slashed and cut into pieces, over and over again, and put into the mill and ground into flour,

ਅਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲੀਆ ਭਸਮ ਸੇਤੀ ਰਲਿ ਜਾਉ ॥

Agee Saethee Jaaleeaa Bhasam Saethee Ral Jaao ||

Burnt by fire and mixed with ashes

ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਡੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੨॥

Bhee Thaeree Keemath Naa Pavai Ho Kaevadd Aakhaa Naao ||2||

-even then, I could not estimate Your Value. How can I describe the Greatness of Your Name? ||2||

ਪੰਖੀ ਹੋਇ ਕੈ ਜੇ ਭਵਾ ਸੈ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾਉ ॥

Pankhee Hoe Kai Jae Bhavaa Sai Asamaanee Jaao ||

If I was a bird, soaring and flying through hundreds of heavens,

ਨਦਰੀ ਕਿਸੈ ਨ ਆਵਊ ਨਾ ਕਿਛੁ ਪੀਆ ਨ ਖਾਉ ॥

Nadharee Kisai N Aavoo Naa Kishh Peeaa N Khaao ||

And if I was invisible, neither eating nor drinking anything

ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਡੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੩॥

Bhee Thaeree Keemath Naa Pavai Ho Kaevadd Aakhaa Naao ||3||

-even so, I could not estimate Your Value. How can I describe the Greatness of Your Name? ||3||

ਨਾਨਕ ਕਾਗਦ ਲਖ ਮਣਾ ਪੜਿ ਪੜਿ ਕੀਚੈ ਭਾਉ ॥

Naanak Kaagadh Lakh Manaa Parr Parr Keechai Bhaao ||

O Nanak, if I had hundreds of thousands of stacks of paper, and if I were to read and recite and embrace love for the Lord,

ਮਸੂ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵਈ ਲੇਖਣਿ ਪਉਣੁ ਚਲਾਉ ॥

Masoo Thott N Aavee Laekhan Poun Chalaao ||

And if ink were never to fail me, and if my pen were able to move like the wind

ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਡੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੪॥੨॥

Bhee Thaeree Keemath Naa Pavai Ho Kaevadd Aakhaa Naao ||4||2||

-even so, I could not estimate Your Value. How can I describe the Greatness of Your Name? ||4||2||

Ang Sahib 14- 15

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭

Raag Soohee Mehalaa 5 Ghar 7

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਤੂਹੈ ਮਨਾਇਹਿ ਜਿਸ ਨੋ ਹੋਹਿ ਦਇਆਲਾ ॥

Thaeraa Bhaanaa Thoohai Manaaeihi Jis No Hohi Dhaeiaalaa ||

ਸਾਈ ਭਗਤਿ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ॥੧॥

Saaee Bhagath Jo Thudhh Bhaavai Thoon Sarab Jeeaa Prathipaalaa ||1||

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਸੰਤਾ ਟੇਕ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ॥

Maerae Raam Raae Santhaa Ttaek Thumhaaree ||

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਮਨਿ ਤਨਿ ਤੂਹੈ ਅਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jo Thudhh Bhaavai So Paravaan Man Than Thoohai Adhhaaree ||1|| Rehaao ||

ਤੂੰ ਦਇਆਲੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਮਨਸਾ ਪੂਰਣਹਾਰਾ ॥

Thoon Dhaeiaal Kirapaal Kirapaa Nidhh Manasaa Pooranehaaraa ||

ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਸਭਿ ਪ੍ਰਾਣਪਤਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੂੰ ਭਗਤਨ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ॥੨॥

Bhagath Thaerae Sabh Praanapath Preetham Thoon Bhagathan Kaa Piaaraa ||2||

ਤੂ ਅਥਾਹੁ ਅਪਾਰੁ ਅਤਿ ਊਚਾ ਕੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਤੇਰੀ ਭਾਤੇ ॥

Thoo Athhaahu Apaar Ath Oochaa Koee Avar N Thaeree Bhaathae ||

ਇਹ ਅਰਦਾਸਿ ਹਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ ਵਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥੩॥

Eih Aradhaas Hamaaree Suaamee Visar Naahee Sukhadhaathae ||3||

ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਜੇ ਸੁਆਮੀ ਤੁਧੁ ਭਾਵਾ ॥

Dhin Rain Saas Saas Gun Gaavaa Jae Suaamee Thudhh Bhaavaa ||

ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਪਾਵਾ ॥੪॥੧॥੪੮॥

Naam Thaeraa Sukh Naanak Maagai Saahib Thuthai Paavaa ||4||1||48||

Ang Sahib 747

Share this post


Link to post
Share on other sites

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ॥

Sireeraag ||

ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰੁ ਕੈਸਾ ॥

Thohee Mohee Mohee Thohee Anthar Kaisaa ||

ਕਨਕ ਕਟਿਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ ॥੧॥

Kanak Kattik Jal Tharang Jaisaa ||1||

ਜਉ ਪੈ ਹਮ ਨ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਅਹੇ ਅਨੰਤਾ ॥

Jo Pai Ham N Paap Karanthaa Ahae Ananthaa ||

ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮੁ ਕੈਸੇ ਹੁੰਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Pathith Paavan Naam Kaisae Hunthaa ||1|| Rehaao ||

ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਜੁ ਨਾਇਕ ਆਛਹੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥

Thumh J Naaeik Aashhahu Antharajaamee ||

ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨੁ ਜਾਨੀਜੈ ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ॥੨॥

Prabh Thae Jan Jaaneejai Jan Thae Suaamee ||2||

ਸਰੀਰੁ ਆਰਾਧੈ ਮੋ ਕਉ ਬੀਚਾਰੁ ਦੇਹੂ ॥

Sareer Aaraadhhai Mo Ko Beechaar Dhaehoo ||

ਰਵਿਦਾਸ ਸਮ ਦਲ ਸਮਝਾਵੈ ਕੋਊ ॥੩॥

Ravidhaas Sam Dhal Samajhaavai Kooo ||3||

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guru Granth Sahib Maharaj Ji de Parkash divas diya sangata nu lakh lakh vadhaaeeyaa ji. :)

ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰੁ ਭਰਿਆ ਰਾਮ ॥

Rathanaa Rathan Padhaarathh Bahu Saagar Bhariaa Raam ||

ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਹਥਿ ਚੜਿਆ ਰਾਮ ॥

Baanee Gurabaanee Laagae Thinh Hathh Charriaa Raam ||

ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਹਥਿ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲਕੁ ਰਤਨੁ ਅਪਾਰਾ ॥

Gurabaanee Laagae Thinh Hathh Charriaa Niramolak Rathan Apaaraa ||

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਤੋਲਕੁ ਪਾਇਆ ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥

Har Har Naam Atholak Paaeiaa Thaeree Bhagath Bharae Bhanddaaraa ||

ਸਮੁੰਦੁ ਵਿਰੋਲਿ ਸਰੀਰੁ ਹਮ ਦੇਖਿਆ ਇਕ ਵਸਤੁ ਅਨੂਪ ਦਿਖਾਈ ॥

Samundh Virol Sareer Ham Dhaekhiaa Eik Vasath Anoop Dhikhaaee ||

ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦੁ ਗੋਵਿੰਦੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਭੇਦੁ ਨ ਭਾਈ ॥੪॥੧॥੮॥

Gur Govindh Guovindh Guroo Hai Naanak Bhaedh N Bhaaee ||4||1||8||

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

This Shabad is by Guru Nanak Dev Ji in Raag Tilang on Pannaa 721

iqlµg mhlw 1 Gru 3

<> siqgur pRswid ]

iehu qnu mwieAw pwihAw ipAwry lIqVw lib rMgwey ]

myrY kMq n BwvY colVw ipAwry ikau Dn syjY jwey ]1]

hMau kurbwnY jwau imhrvwnw hMau kurbwnY jwau ]

hMau kurbwnY jwau iqnw kY lYin jo qyrw nwau ]

lYin jo qyrw nwau iqnw kY hMau sd kurbwnY jwau ]1] rhwau ]

kwieAw rM|ix jy QIAY ipAwry pweIAY nwau mjIT ]

rM|x vwlw jy rM|Y swihbu AYsw rMgu n fIT ]2]

ijn ky coly rqVy ipAwry kMqu iqnw kY pwis ]

DUiV iqnw kI jy imlY jI khu nwnk kI Ardwis ]3]

Awpy swjy Awpy rMgy Awpy ndir kryie ]

nwnk kwmix kMqY BwvY Awpy hI rwvyie ]4]1]3]

thila(n)g mehalaa 1 ghar 3

ik oa(n)kaar sathigur prasaadh ||

eihu than maaeiaa paahiaa piaarae leetharraa lab ra(n)gaaeae ||

maerai ka(n)th n bhaavai cholarraa piaarae kio dhhan saejai jaaeae ||1||

ha(n)o kurabaanai jaao miharavaanaa ha(n)o kurabaanai jaao ||

ha(n)o kurabaanai jaao thinaa kai lain jo thaeraa naao ||

lain jo thaeraa naao thinaa kai ha(n)o sadh kurabaanai jaao ||1|| rehaao ||

kaaeiaa ra(n)n(g)an jae thheeai piaarae paaeeai naao majeet(h) ||

ra(n)n(g)an vaalaa jae ra(n)n(g)ai saahib aisaa ra(n)g n ddeet(h) ||2||

jin kae cholae ratharrae piaarae ka(n)th thinaa kai paas ||

dhhoorr thinaa kee jae milai jee kahu naanak kee aradhaas ||3||

aapae saajae aapae ra(n)gae aapae nadhar karaee ||

naanak kaaman ka(n)thai bhaavai aapae hee raavaee ||4||1||3||

Tilang, First Mehla, Third House:

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

This body fabric is conditioned by Maya, O beloved; this cloth is dyed in greed.

My Husband Lord is not pleased by these clothes, O Beloved; how can the soul-bride go to His bed? ||1||

I am a sacrifice, O Dear Merciful Lord; I am a sacrifice to You.

I am a sacrifice to those who take to Your Name.

Unto those who take to Your Name, I am forever a sacrifice. ||1||Pause||

If the body becomes the dyer's vat, O Beloved, and the Name is placed within it as the dye,

and if the Dyer who dyes this cloth is the Lord Master - O, such a color has never been seen before! ||2||

Those whose shawls are so dyed, O Beloved, their Husband Lord is always with them.

Bless me with the dust of those humble beings, O Dear Lord. Says Nanak, this is my prayer. ||3||

He Himself creates, and He Himself imbues us. He Himself bestows His Glance of Grace.

O Nanak, if the soul-bride becomes pleasing to her Husband Lord, He Himself enjoys her. ||4||1||3||

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://sikhroots.com/audio-mp3/1/197-year-2005/547-hitchin-keertan-smaagam/6601-bhai-nirmal-singh-khalsa-sant-ka-marag-dharam-ki-pauri.html

ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ

Soraṯẖ mėhlā 5.
Gur pūrai kirpā ḏẖārī.
Parabẖ pūrī locẖ hamārī.
Kar isnān garihi ā▫e.
Anaḏ mangal sukẖ pā▫e. ||1||
Sanṯahu rām nām nisṯarī▫ai.
Ūṯẖaṯ baiṯẖaṯ har har ḏẖi▫ā▫ī▫ai an▫ḏin sukariṯ karī▫ai. ||1|| rahā▫o.

ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਧਰਮ ਕੀ ਪਉੜੀ ਕੋ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ

Sanṯ kā mārag ḏẖaram kī pa▫oṛī ko vadbẖāgī pā▫e.
Kot janam ke kilbikẖ nāse har cẖarṇī cẖiṯ lā▫e. ||2||
Usṯaṯ karahu saḏā parabẖ apne jin pūrī kal rākẖī.
Jī▫a janṯ sabẖ bẖa▫e paviṯarā saṯgur kī sacẖ sākẖī. ||3||
Bigẖan bināsan sabẖ ḏukẖ nāsan saṯgur nām driṛ▫ā▫i▫ā.
Kẖo▫e pāp bẖa▫e sabẖ pāvan jan Nānak sukẖ gẖar ā▫i▫ā. ||4||3||53||
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rāg āsā cẖẖanṯ mėhlā 4 gẖar 1
Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.
Jīvno mai jīvan pā▫i▫ā gurmukẖ bẖā▫e rām.
Har nāmo har nām ḏevai merai parān vasā▫e rām.
Har har nām merai parān vasā▫e sabẖ sansā ḏūkẖ gavā▫i▫ā.
Aḏisat agocẖar gur bacẖan ḏẖi▫ā▫i▫ā paviṯar param paḏ pā▫i▫ā.
Anhaḏ ḏẖun vājėh niṯ vāje gā▫ī saṯgur baṇī.
Nānak ḏāṯ karī parabẖ ḏāṯai joṯī joṯ samāṇī. ||1||
Manmukẖā manmukẖ mu▫e merī kar mā▫i▫ā rām.
Kẖin āvai kẖin jāvai ḏurganḏẖ maṛai cẖiṯ lā▫i▫ā rām.
Lā▫i▫ā ḏurganḏẖ maṛai cẖiṯ lāgā ji▫o rang kasumbẖ ḏikẖā▫i▫ā.
Kẖin pūrab kẖin pacẖẖam cẖẖā▫e ji▫o cẖak kumĥi▫ār bẖavā▫i▫ā.
Ḏukẖ kẖāvėh ḏukẖ saʼncẖėh bẖogėh ḏukẖ kī biraḏẖ vaḏẖā▫ī.
Nānak bikẖam suhelā ṯarī▫ai jā āvai gur sarṇā▫ī. ||2||
Merā ṯẖākuro ṯẖākur nīkā agam athāhā rām.
Har pūjī har pūjī cẖāhī mere saṯgur sāhā rām.
Har pūjī cẖāhī nām bisāhī guṇ gāvai guṇ bẖāvai.
Nīḏ bẖūkẖ sabẖ parhar ṯi▫āgī sunne sunn samāvai.
vaṇjāre ik bẖāṯī āvahi lāhā har nām lai jāhe.
Nānak man ṯan arap gur āgai jis parāpaṯ so pā▫e. ||3||
Raṯnā raṯan paḏārath baho sāgar bẖari▫ā rām.
Baṇī gurbāṇī lāge ṯinĥ hath cẖaṛi▫ā rām.
Gurbāṇī lāge ṯinĥ hath cẖaṛi▫ā nirmolak raṯan apārā.
Har har nām aṯolak pā▫i▫ā ṯerī bẖagaṯ bẖare bẖandārā.
Samunḏ virol sarīr ham ḏekẖi▫ā ik vasaṯ anūp ḏikẖā▫ī.
Gur govinḏ govinḏ gurū hai Nānak bẖeḏ na bẖā▫ī. ||4||1||8||
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.sikhroots.com/audio/Events_and_Programmes/2008/07XX%20Prakash%20300%20Smagam%20%28Guru%20Nanak%20Sikh%20School%2C%20Hayes%29/Bhai%20Maninder%20Singh.mp3

Bilāval mėhlā 5.
Sukẖ niḏẖān parīṯam parabẖ mere.

ਅਗਨਤ ਗੁਣ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ

Agnaṯ guṇ ṯẖākur parabẖ ṯere.
Mohi anāth ṯumrī sarṇā▫ī.
Kar kirpā har cẖaran ḏẖi▫ā▫ī. ||1||
Ḏa▫i▫ā karahu bashu man ā▫e.
Mohi nirgun lījai laṛ lā▫e. Rahā▫o.
Parabẖ cẖiṯ āvai ṯā kaisī bẖīṛ.
Har sevak nāhī jam pīṛ.
Sarab ḏūkẖ har simraṯ nase.
Jā kai sang saḏā parabẖ basai. ||2||
Parabẖ kā nām man ṯan āḏẖār.
Bisraṯ nām hovaṯ ṯan cẖẖār.
Parabẖ cẖiṯ ā▫e pūran sabẖ kāj.
Har bisraṯ sabẖ kā muhṯāj. ||3||
Cẖaran kamal sang lāgī parīṯ.
Bisar ga▫ī sabẖ ḏurmaṯ rīṯ.
Man ṯan anṯar har har manṯ.
Nānak bẖagṯan kai gẖar saḏā anand. ||4||3||

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Salok Mehalaa 5 ||

ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋ ਜੋਗੁ ਕੀਤੋਈ ॥

Thaeraa Keethaa Jaatho Naahee Maino Jog Keethoee ||

I have not appreciated what You have done for me, Lord; only You can make me worthy.

ਮੈ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸੁ ਪਇਓਈ ॥

Mai Niraguniaarae Ko Gun Naahee Aapae Tharas Paeiouee ||

I am unworthy - I have no worth or virtues at all. You have taken pity on me.

ਤਰਸੁ ਪਇਆ ਮਿਹਰਾਮਤਿ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਜਣੁ ਮਿਲਿਆ ॥

Tharas Paeiaa Miharaamath Hoee Sathigur Sajan Miliaa ||

You took pity on me, and blessed me with Your Mercy, and I have met the True Guru, my Friend.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨੁ ਮਨੁ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ॥੧॥

Naanak Naam Milai Thaan Jeevaan Than Man Thheevai Hariaa ||1||

O Nanak, if I am blessed with the Naam, I live, and my body and mind blossom forth. ||1||

Share this post


Link to post
Share on other sites
Je gur jẖiṛke ṯa mīṯẖā lāgai je bakẖse ṯa gur vadi▫ā▫ī. ||25||
Gurmukẖ bolėh so thā▫e pā▫e manmukẖ kicẖẖ thā▫e na pā▫ī. ||26||
Pālā kakar varaf varsai gursikẖ gur ḏekẖaṇ jā▫ī. ||27||
Sabẖ ḏinas raiṇ ḏekẖ▫a▫u gur apunā vicẖ akẖī gur pair ḏẖarā▫ī. ||28||
Anek upāv karī gur kāraṇ gur bẖāvai so thā▫e pā▫ī. ||29||
Raiṇ ḏinas gur cẖaraṇ arāḏẖī ḏa▫i▫ā karahu mere sā▫ī. ||30||
Nānak kā jī▫o pind gurū hai gur mil ṯaripaṯ agẖā▫ī. ||31||
Nānak kā parabẖ pūr rahi▫o hai jaṯ kaṯ ṯaṯ gosā▫ī. ||32||1||

Ang. 758

http://soundcloud.com/pkaur/je-gur-jhirke-ta-meetha-laagey

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...

Important Information

Terms of Use