Jump to content

Message from Sri Akaal Takht Sahib Ji


Recommended Posts

11 minutes ago, Kau89r8 said:

If they are crying like this now, imagine what they will be like if we get back to our previous cultural norm......

 

ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਏ ਇਲਮਾਂ, ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਵਟ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਨੇਤ੍ਰੀ ਦੇਖੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।ਇਲਮ ਤੀਰੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਬਰਸ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਅਜੇਹਾ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਅਨੇਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਗੱਭਰੂ ਅਚਰਜ ਮਨਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ, ਵਸਾਵਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਏ ਵਗ਼ੈਰਾ ਅਨੇਕ ਸਰਦਾਰ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੀਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਓਥੇ ਹੀ ਬਾਣ ਮਾਰਦੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਕਾ ਭਤੀਜਾ ਏਸ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਦਰਗਾਹਾਸਿੰਘ ਜੀ ‘ਸ਼ਬਦ ਬੇਧ’ ਅਰਥਾਤ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਵਦੀ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਯਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਅਚੂਕ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ। ਏਹ ਬਾਤ ਕਨਖਲ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਆਦਮੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੁਣਾਯਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਓਹ ਓਥੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਡੇਰਾ ਭੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਕੱਢੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅਸਾਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜੋ ਮੰਜੇ ਹੇਠੋਂ ਕਾਂਉ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਫੁਲਾਦੀ ਸੰਜੋਆਂ ਪੇਟੀ ਚਿਰਾਨੇ ਟੋਪ ਇਤਨੇਭਾਰੇ ਅਸਾਂ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਮਸਾਂ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਓਹ ਸਿੰਘ ਓਦੂੰ ਦੂਣੇ ਭਾਰੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸੰਜੋਆਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਭਾਂਜ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਸੰਜੋਆਂ ਸਮੇਤ ਬੀਸ-ਬੀਸਕੋਹ ਨੱਠੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਮਣ ਦੋ ਮਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚਾਲੀ-ਚਾਲੀ ਕੋਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।

 

For those who consider the previously described skills and knowledge to be fictitious, I’ll now give an account of what I have witnessed with my very own eyes. It’s only been a few years since the arts of archery and stick fighting were discussed in such a way that should [today's] young British-educated men have heard it, they would've considered it astounding. Sardars like Amar Singh Majittia, Buddh Singh, Wasava Singh Sandawalia and many other chieftains could shoot arrows straight through [metal] cauldrons; their arrows striking whichever targets they desired. Bhai Mani Singh ji’s nephew, [who was] the author of this historical document's forefather [called] Baba Dargaha Singh ji could 'pierce the word' meaning that even in the dark, they could accurately shoot an arrow into the mouth or body of anyone who made a sound. 

 In the town of Kankhal these matters are spoken of by many men and they will inform you of as much because they [the previously mentioned sardars] used to go there. Even their camp is well known at that place. There, they shot arrows straight through many trees and I have seen stick fighters who have reached a point where they can keep a crow trapped underneath a bed. I’ve seen other materials of war like steel chainmail, belts, body armour and helmets that were so heavy that the strapping youth of today would just about be able to pick them up and those Singhs would go to war wielding and wearing weaponry and chainmail that was twice as heavy or they would undergo forced marches of approximately 50 kilometres (20 koh) with such weaponry and armour. They would only stop to rest after reaching destinations roughly 100 kilometres away and that too carrying any looted materials that came to hand.

 

ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇ ਜਵਾਨ ਏਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਭੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਕਿਉਂਕਿ ਏਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਓਹ ਕਮਾਣਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਭੀ ਨਹੀਂ । ਚਿੱਲੇ ਕੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ? ਏਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕ ਇਲਮ ਤੇ ਹੁਨਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨੱਤੀ ਪਰ ਹੋ ਕੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸੰਮਤ ੧੯੧੪ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੀਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੱਥੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕਮਾਨਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੋੜੇਦਾਰਾਂਤੇ ਪੱਥਰ ਕਲਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਨੇਜ਼ੇ, ਬਰਛੀਆਂ, ਸਾਂਗਾਂ, ਕਟਾਰ ਪੇਸ਼ਕਬਜ਼, ਤਮੰਚੇ, ਪਸਤੌਲ ਢਾਲਾਂ ਆਦਿਕ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸੰਜੋਇ ਆਦਿਕ ਬਖਤਰ ਘਰ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੇ । ਸਭ ਲੋਕ ਸ਼ਸਤ੍ਰਵਿੱਦ੍ਯਾ ਸਿੱਖਦੇ ਸਿਖਾਂਵਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੇ ।I

I believe that the young, strapping lads of today may have trouble accepting such strength and martial skills to be a reality because they haven't even seen those bows, let alone string one? In this fashion, many arts and skills - after reaching a highly developed stage become extinct at the hands of time. Prior to 1914 Bikram there were quivers packed with many varieties of arrows, guns, matchlocks, stone-cutting sabres, javelins, spears and pikes. Coats of mail and armoury, as well as weaponry such as punch daggers, Afghani stilettos, revolvers, pistols, shields and so forth were kept in each and every home. All the people would be learning or teaching the art of weaponry, and even whilst seated within their own homes they remained as true soldiers.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

 • advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt


 • Topics

 • Posts

  • Guest DumbIdiotBanda
   VJKK VJKF I am planning on enrolling in Brazilian Jiu Jitsu classes soon. I have a few questions about how I could enrol while planning on taking Amrit. How would I keep rehit of the kakkars while practising my skills without hurting my opponent in the gym? Back when I was younger I enrolled in Taekwondo and they usually told me to take off my kara so I would not hurt my opponent while sparring. Currently my only solution is keeping my kara and a small kard or kirpan in my Kes, but this also raises another question. If I tied a normal or commando style patka, they are quite stable, but my kakkars would probably rip the cloth. I’m not going to wear a Dumala unless it it my last option because I would prefer something light weight while sparring, and during sports I have seen many Dumale fall off. What style should I wear that is stable enough for getting thrown around but not getting loose?   Thanks.
  • Make no mistake about it, we are at a cross road. Every other last community is shaking off their colonial baggage. You see this coming from everywhere. We need it even more than others because our lot were so deeply entwined in this previously.  And it brought us nothing but death and destruction and losses. 
  • Situation escalating, wonder how long there will be similar in USA, Canada and UK @Kaurr @5aaban https://www.news.com.au/finance/economy/why-proindia-supports-clashed-with-sikhs-at-melbournes-federation-square/news-story/9b842c48d5c3142733727dd370ef71dc Why Pro-India Supports clashed with Sikhs at Melbourne’s Federation Square An ugly clash in the heart of Melbourne between two Indian ethnic groups erupted last weekend with up to 100 people embroiled in the fracas – but what started it? Rebecca Borg   @rebeccaaborg   4 min read February 1, 2023 - 9:22AM   Over the weekend, a Melbourne landmark became the centre of an ugly clash between two Indian ethnic groups in scenes rarely seen in Australia. Footage posted to social media captured the moment about 100 people broke out into a fight, using flags as weapons outside Federation Square on Sunday afternoon. The brawl, which broke out at about 4.30pm, occurred during a referendum event organised by US-based group Sikhs for Justice, who are campaigning to create a separate Sikh-majority state called Khalistan in India’s Punjab region. The state of Punjab was established in 1947 when the partition of India split the former Raj province of Punjab – which was previously under British rule – between India and Pakistan when the two countries gained their independence. But because Khalistan will take away land from parts of Punjab less than a century on from its emergence, pro-India activists are against the movement creating a rivalry between the two groups. An ugly clash in the heart of Melbourne between two Indian ethnic groups erupted last weekend with up to 100 people embroiled in the fracas. Dozens of Sikhs were spotted lining up to vote in the early hours of Sunday. Picture: Twitter/@Lekha250913991 So when a group of pro-India supporters arrived at the Khalistan referendum in Melbourne on Sunday, a usually family-friendly Federation Square became the centre of a wild brawl which left two men injured and innocent bystanders scrambling for safety. As police investigations continue, many questions have been raised by concerned community members about the groups involved and what led to the confronting scenes. Here’s news.com.au’s deep dive into the situation.   Why were these ethnic groups at Federation Square? Prior to the brawl, the day commenced peacefully as dozens of voters taking part in the referendum were seen queuing outside Federation Square from 8.30am. “The purpose of the referendum was to exercise the democratic right given to all humans by the Universal Declaration of Human Rights of freedom of speech and expression,” Jaswinder Singh, CEO of Sikh Volunteers Australia told news.com.au. Melbourne’s referendum event was one of several non-binding referendums that have occurred globally in recent years, with others being held in the UK, Italy, Canada and Switzerland. It’s anticipated more will be hosted across Australian cities in some time. “By conducting a non-binding referendum in the whole world among the Sikh population, Sikhs want to convince the United Nations and the Western World that a binding referendum must be conducted in Punjab to liberate it from Indian occupancy,” Mr Singh said. Sikhs were asked to answer this yes or no question as part of the referendum. Picture: Twitter / @HindolSengupta Those taking part in the referendum were asked the yes-or-no question: “Should Indian Governed Punjab be an independent country?”. After submitting their vote, Sikhs around the polling place were seen waving Khalistan flags while sporting the colours yellow and blue. Voting was open until 5pm that evening. At the same time, it’s believed a small pro-India group who practiced Hinduism were protesting near the Botanical Gardens. At about 4.30pm, pro-India members who allegedly came from the Botanical Gardens protest, were spotted at Federation Square waving their national flag. While it’s still unclear what exactly caused the brawl, a violent clash soon broke out with members of both parties using their flags as weapons while others were forced to flee to safety. The larger altercation came just hours after a smaller dispute in the same area which Victoria Police said occurred shortly after midday.            
  • The problem is that apne think they have made it in life if they move to a gora area.  Likewise suls love to flock to where apne are, no apna ever moves to a predominantly sul area in this day and age. 
×
×
 • Create New...

Important Information

Terms of Use